Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ica magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.
Kolegij dekana Fakultete za družbene vede je sklenil, da se za študijsko leto 2021/22 izjemoma omogoči podaljšan rok za prijavo tem magistrskih del za študente 2. letnika prenovljenih magistrskih programov iz 15. 3. na 15. 5. 2022.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Izr. prof. dr. Maja Garb
1. Teme s področja socioloških vidikov sodobnih oboroženih konfliktov (socialni vidiki postkonfliktne obnove, analiza žrtev med civilnim prebivalstvom, problematika pomiritve oz. sprave ipd.)
2. Teme s področja sociološkega proučevanja aktualnih problemov vojaške organizacije (kadrovanje, incidenti v vojskah, odnosi med spoloma ipd.)
3. Teme s področja odnosov med vojsko in družbo (politizacija vojske, državni udari, zaupanje javnosti v vojsko ipd.).
4. Teme s področja mirovnih operacij (kadrovski vidiki, vidik uspešnosti, tema mirovnih operacij kot mehanizma za zagotavljanje mednarodne varnosti in miru ipd.).
5. Tema upokojevanje v policiji oz. policijski upokojenci (v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Ljubljana)
6. Teme s področja družboslovnih vidikov gorskega bojevanja (v sodelovanju s Centrom odličnosti za gorsko bojevanje)

Prof. dr. Ljubica Jelušič
1. teme s področja odnosov med varnostnim sektorjem in okoljem v Sloveniji in širše;
2. teme s področja varnosti v Jugovzhodni Evropi, ter
3. teme s področja konverzije vojaških objektov v Sloveniji.

Doc. dr. Jelena Juvan
1. Teme s področja evropske varnosti (npr. institucije, politike EU s področja varnosti in obrambe; analiza različnih pobud za krepitev evropskih obrambnih in vojaških zmogljivosti; analiza sodobnih groženj evropski varnosti, odzivi  EU ob pojavu določene grožnje; idenitifikacija težav pri odzivu EU ob določeni grožnji)
2. Teme s področja kriznega upravljanja in vodenja (npr. analize nesreč; odzivi na nesreče ali krize; primerjava nacionalnih sistemov kriznega upravljanja in vodenja, analiza nadnacionalih sistemov kriznega upravljanja in vodenja, odziv sistema ob pojavu določene grožnje , vloga oboroženih sil v KUV, usklajenost oz. neusklajenost delovanja različnih struktur KUV ob določenem dogodku/krizi)
3. Vloga IKT v sodobnem vojskovanju ( npr. vpliv na posamezne zvrsti; uporaba IKT v izbranih oboroženih spopadih; )
4. Vloga sodobne informacijske komunkologije v družbi (npr. vpliv na družbo/segmente družbe, posledice za družbo/segmente družbe, varnostne implikacije uporabe sodobne informacijske komunikacijske tehnologije)

Prof. dr. Iztok Prezelj
1. Teme s področja nacionalne varnosti in groženj varnosti
2. Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave …)
3. Teme s področja terorizma in protiterorizma
4. Teme s področja obveščevalne dejavnosti
5. Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti
6. Teme s področja varnostne vloge Kitajske
7. Primerjalne teme s področja obrambnih in varnostnih sistemov ter politik
8. Potencialni varnostni vidiki eksopolitike

Izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak
1. Varnostno okolje sedanjosti in prihodnosti ('evolucija' vojaške organizacije, odnos javnosti do varnosti in vojske, družbena percepcija tveganj idr.).
2. Teme iz področja mednarodnih operacij in misij: a) vpliv MOM na pripadnikovo/-čino življenje in vsakdanje življenje vojaških družin (otroci, starši, partner/-ka idr.) in vpliv dela v tujini MSSVT na vojaške družine; b) politični vidiki MOM, kot mehanizma za zagotavljanje mednarodne stabilnosti in varnosti.
3. Teme iz področja kriznega upravljanja.
4. Teme iz področja telesnega (npr. poškodbe) in psihosocialnega (stres, izgorelost, medosebni odnosi idr.) zdravja pripadnikov in pripadnic vojaške organizacije.
5. Teme iz področja dobrobiti in zdravja družin pripadnikov in pripadnic vojaške organizacije.
6. Teme iz področja usklajevanja med delom in družino/zasebnim življenjem v vojaški organizaciji.
7. Druge teme v dogovoru s študentom ali študentko.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. maj 2021 | v kategoriji: 2021/22