Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za novinarstvo


Doc. dr. Jernej Amon Prodnik
1. Kritični in alternativni pristopi k novinarstvu in medijem (posebej politična ekonomija in kritična teorija)
2. Zgodovina novinarstva (družbeni, politični in/ali ekonomski aspekti, v prvi vrsti družbene strukture, procesi in institucije)
3. Konceptualne in teoretične dileme novinarstva, vključno z razvojem ali okoliščinami njihove (ne)institucionalizacije v določenem kontekstu
4. Novinarstvo v kontekstu temeljnih družbenih procesov ter struktur (npr. neoliberalizem, kapitalizem, država, novi mediji)
5. Odnos med športom in mediji oziroma novinarstvom

Doc. dr. Rok Čeferin
1. Prekarno delo novinarjev kot grožnja svobodi tiska
2. Pomen javnih medijev za svobodno demokratično družbo
3. Varstvo novinarjevih zaupnih virov

Doc. dr. Tanja Kerševan Smokvina
1. Državne pomoči za zasebne medije in vprašanja uredniške neodvisnosti
2. Finančna avtonomija javnih medijskih servisov kot jamstvo novinarstva v javnem interesu
3. Lokalno novinarstvo v digitalnem komunikacijskem okolju
4. Mednarodni mehanizmi v podporo neodvisnemu novinarstvu in svobodi izražanja
5. Varnost novinarjev kot nujni pogoj svobode medijev.

Prof. dr. Monika Kalin Golob
1. Spletno novinarstvo in stilistika poročevalstva: ožje podteme po želji kandidata/-ke
2. Novinarske besedilne vrste: razvoj, spremembe, žanrska jezikovno-stilna analiza
3. Jezik in stil televizijskega novinarstva
4. Multimodalnost v novinarskih vrstah: jezik in stil

Doc. dr. Vasja Lebarič
1. Sodobno televizijsko novinarstvo med konvencionalnim in eksprementalnim*
2. Novinarstvo med dominantnim in avantgardnim dokumentarizmom*
3. Meje radijskega novinarstva ter eksperimentalna glasba in zvoka*
Somentorstvo pri kateri od drugih tem članic in članov Katedre za novinarstvo*
*Zaključno delo v somentorstvu na Katedri za novinarstvo kot kombinacija pisne naloge in video- ali avdioizdelka (v skladu s pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje, 5. člen)

Doc. dr. Tina Lengar Verovnik
1. Novinarski žanri na radiu in v podkastu
2. Nagovarjanje radijskih/avdio občinstev (jezikovni in drugi vidiki)
3. Radio in avdio v življenju mladih
4. Druge teme po dogovoru

Izr. prof. dr. Nataša Logar
1. Znanost v medijih
2. Oddaje o jeziku v medijih
3. Praksa v novinarskem študiju
4. Jezikovna politična korektnost in jezik novinarjev

Prof. dr. Marko Milosavljević
1. Novinarska zgodba in narativnost novinarskih form
2. Novinarstvo v kontekstu digitalnih platform in družbenih medijev
3. Novinarstvo, nove tehnologije in avtomatizacije novinarskih procesov
4. Ekonomska vzdržnost novinarstva in novi poslovni modeli
5. Novinarstvo v kontekstu medijskih politik in neodvisnosti

Prof. dr. Melita Poler Kovačič
1. Pomen, razvoj in problemi novinarskih etičnih kodeksov, častnih razsodišč ter drugih samoregulacijskih vzvodov
2. Spoštovanje novinarske etike: novinarske izkušnje, problemi in predlogi
3. Novinarskoetični (in pravni) vidiki kolizije med pravico javnosti do obveščenosti in pravico javnih oseb do zasebnosti 
4. Novinarskoetični (in pravni) vidiki poročanja o nejavnih osebah: mladoletnikih, žrtvah nesreč, žrtvah družinskih tragedij, zapornikih, pripadnikih različnih ranljivih skupin
5. Popravljanje napak v novinarskih besedilih: novinarska stališča in prakse

Izr. prof. dr. Igor Vobič
1. Transformacije novinarstva kot dela in tehnološke inovacije
2. Digitalizacija in spremembe televizijskega novinarstva
3. Novinarske vloge v sodobni družbi
4. Implikacije algoritmizacije za novinarstvo
5. Novinarsko delo, internetna družbena omrežja in družba nadzora


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24