Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za mednarodne odnose


Prof. dr. Ana Bojinović Fenko
Mednarodni odnosi
1A. Dopolnjevanje in tekmovalnost globalnega nasproti regionalnemu vladanju
1B. Analiza procesov regionalizacije in oblikovanja regionalnosti

2A. Primerjalna analiza zunanje politike malih držav
2B. Analiza zunanjepolitične strategije srednjih sil: bandwagonning, non-alliance in hedging 
2C. Moč držav kot zmogljivost in vpliv: mehka, pametna, strukturna, normativna in produkcijska moč 

3A. Strategija zunanjega delovanja Evropske unije skozi interregionalizem
3B. Notranje in zunanje omejitve ter priložnosti Evropske unije v odnosu do drugih regij
3C. Vpliv velikih sil na Zahodni Balkan kot regionalni kompleks

Evropske študije
1A. Primerjalna analiza zunanje politike malih evropskih držav  
2A. Strategija zunanjega delovanja Evropske unije skozi interregionalizem
2B. Vpliv velikih sil na Zhodni Balkan kot regionalni kompleks

3A. Vzhodna in sredozemska dimenzija zunanjega delovanja Evropske unije
3B. Notranje in zunanje omejitve ter priložnosti širitve Evropske unije
3C. Analiza nove metodologije širitvene politike Evropske unije 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24