Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
1. Reinstitucionalizacija agencij v Sloveniji
2. Konvergenca koordinacijskih teles pri EU zadevah na ministrstvih v Sloveniji
3. Vpliv organizacijske klime na uspešnost izbranih organizacij v javnem sektorju
4. Merjenje zadovoljstva uporabnikov javnih storitev
5. Upravne tradicije pod vplivom evropeizacije

Prof. dr. Tomaž Deželan
1. Analiza volilne udeležbe in volilnih vzorcev mladih
2. Analiza volilnih kampanj političnih strank
3. Analiza politične participacije in družbenega udejstvovanja mladih
4. Analiza državljanstva mladih

Prof. dr. Miro Haček
1. Lokalna in regionalna samouprava
2. Upravni in politični menedžment
3. Politični sistem RS
4. Upravni sistem in institucije

Prof. dr. Alenka Krašovec
1. Delovanje in značilnosti parlamentov
2. Delovanje in značilnosti vlad
3. Volilne študije
4. Izzivi predstavništva
5. Izzivi demokracije

Doc. dr. Meta Novak
1. Vključevanje interesnih skupin v oblikovanje EU politik
2. Evropeizacija civilne družbe
3. Vloga civilne družbe pri oblikovanju javnih politik
4. Vloga članstva v civilnodružbenih organizacijah
5. Interesne skupine in javno mnenje
6. Vloga interesnih skupin v demokraciji
7. Dejavniki profesionalizacije interesnih skupin
8. Neposredne in posredne strategije vplivanja interesnih skupin

 

 

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23