Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ica magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.
Kolegij dekana Fakultete za družbene vede je sklenil, da se za študijsko leto 2021/22 izjemoma omogoči podaljšan rok za prijavo tem magistrskih del za študente 2. letnika prenovljenih magistrskih programov iz 15. 3. na 15. 5. 2022.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Prof. dr. Miro Haček
1. Lokalna in regionalna samouprava
2. Upravni in politični menedžment
3. Politični sistem RS
4. Upravni sistem in institucije

Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
1. Uspešnost in učinkovitost v javni upravi (primer izbrane organizacije)
2. Menedžerka orodja v procesu javnega upravljana
3. Elementi nove javne službe (v izbrani organizaciji ali širše)
4. Vloga državne uprave pri pripravi predpisov
5. Mednarodna primerjava presoj učinkov predpisov
6. Vpliv obrazložitvenih dokumentov na institucije držav članic EU
7. Homogenizacija državnih uprav držav članic
8. Program SIGMA in (primer članice kandidatke) 

Doc. dr. Meta Novak
1. Vključevanje interesnih skupin v oblikovanje EU politik
2. Evropeizacija civilne družbe
3. Vloga civilne družbe pri oblikovanju javnih politik
4. Vloga članstva v civilnodružbenih organizacijah
5. Interesne skupine in javno mnenje
6. Vloga interesnih skupin v demokraciji
7. Dejavniki profesionalizacije interesnih skupin
8. Neposredne in posredne strategije vplivanja interesnih skupin


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. maj 2021 | v kategoriji: 2021/22