Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Izr. prof. dr. Marjan Hočevar
1. Pomen Georga Simmla za današnjo obravnavo družbene in prostorske distance v času epidemije
2. Dejavnik slovenskega poselitvenega vzorca za posledice epidemije
3. Prostorsko-sociološka obravnava karantene v primerjalni časovni perspektivi
4. Posledica epidemije za prostorsko načrtovanje in prostorski razvoj

Izr. prof. dr. Hajdeja Iglič
Širše teme oziroma področja
1. Trendi v ekonomskih neenakostih in njihove posledice za družbo enakih.
2. 20. stoletje kot čas redistribucije in institucionalnih inovacij.
3. Spremembe v razumevanju odnosa med svobodo in enakostjo. 
4. Meje pozitivne in negativne svobode.
5. Vzpon političnega populizma.
6. Kritični državljani in novi repertoarji političnega delovanja.
7. Globalizacija in razvoj državljanstva.
8. Demokratični izzivi.

Izr. prof. dr. Marjan Smrke
1. Verski dejavnik v rusko-ukrajinskem sporu
2. Tipi prevar v pandemiji covida-19
3. Ateizem mladih Evropejcev (empirično, podatki ISSP)
4. Spopadanje s podnebnimi spremembami kot reševanje "družbene dileme"

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl
1. Staranje, neformalna oskrba starejših, spol
2. Zaposlitvena diskriminacija in neformalni družinski oskrbovalci
3. Družinska neformalna oskrba odraslih invalidnih družinskih članov
4. Delo in izkušnje socialnih oskrbovalk-cev

Prof. dr. Alenka Švab
Teme s področij
1. Vsakdanje življenje
2. Zasebnost in družina
3. Življenjski poteki v pozni modernosti
4. Seksualnost in intimnost
5. Spol in lgbt študije

Izr. prof. dr. Samo Uhan
1. Vplivi konteksta v raziskovanju javnega mnenja
2. Slovensko javno mnenje v časovni perspektivi
3. Sreča in zadovoljstvo  -  evropski primerjalni kontekst
4. Zaupanje v evropskem javnem mnenju
5. Raziskovanje vrednot
Razpisujejo se tudi teme povezne z vsebinskimi sklopi raziskav SJM, ISSP; ESS in ESV.

Izr. prof. dr. Matjaž Uršič
Sklopi tem, ki jih bomo podrobneje definirali v okviru govorilnih ur z mentorjem:
1. Teme povezane z implementacijo, raziskovalnim delom in analizo raziskovalnih rezultatov EU/SLO raziskovalnih projektov na Centru za prostorsko sociologijo (CPS). Za seznam projektov in tematik glej: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/raziskovalci/kartica/matjaz-ursic 
2. Teme povezane z družbeno analizo konceptov urbane revitalizacije mest.
3. Teme povezane z družbeno analizo urbane kreativnosti ali koncepta (sub)kulturne kreativnosti mest.
4. Teme povezane z družbeno analizo koncepta pametnih mest.
5. Teme povezane z sociologijo športa.
6. Teme v navezavi na trajnostni razvoj, okoljsko sociologijo, socialno ekologijo in ekologijo vsakdanjega življenja.

Doc. dr. Simona Zavratnik
1. Migracije: lokalno – globalne dimenzije
2. Begunske študije
3. Medkulturna komunikacija in kompetence, medkulturni timi in trg dela
4. Okoljske migracije, nove konceptualizacije prisilnih migracij
5. Etnične manjšine, integracije, identiteta
6. Javno mnenje – migracije – participacija
7. Družbena gibanja, protesti in civilna družba
8. Mirovništvo in militarizacija družbe
9. Globalizacija, družbena tveganja

Doc. dr. Andreja Živoder
Teme z naslednjih področij
1. Študije mladih
2. Življenjski poteki in prehodi
3. Izobraževalni poteki in prehodi
4. Vsakdanje življenje
5. Zdravje v vsakdanjem življenju

Somentorstvo
Asist. Otto Gerdina
1. Teme, povezane s staranjem populacije
2. Teme, povezane z reprezentacijami starosti
3. Teme, povezane s starostno diskriminacijo
4. Teme, povezane z gerotranscendenco in drugimi teorijami staranja.

Somentorstvo
Asist. Ana Jagodic
(Splošne) teme
1. Teme s področja skrbi in skrbstvenega dela
2. Teme s področja družin in medgeneracijskih odnosov
3. Teme s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Somentorstvo
Asist. dr. Nina Perger
Širše teme
1. Študije spola v okviru feminističnih in kvirovskih pristopov (»delanje spola«, moškost, feminilnost, družbena razmerja moči)
2. Študije transspolnosti (v okviru različnih področjih vsakdanjega življenja, od razkrivanja, pozicioniranja znotraj LGBTIQ+ skupnosti do izkušenj z zdravstvenim sistemom), vključno z nebinarnimi spolnimi identitetami
3. Študije seksualnosti, s poudarkom na marginaliziranih seksualnih identitetah in praksah, od gejevskih in lezbičnih do nebinarnih seksualnih identitet (npr. biseksualnost, panseksualnost), še posebej med mladimi, v okviru različnih področij vsakdanjega življenja
4. Sociološka obravnava odporov, upiranj in političnosti na ravni vsakdanjega življenja, še posebej v okviru antinomije upor – konformnost ter razmerja med delovanjsko dimenzijo ter socialnimi strukturami (npr. bourdieujevski pristop)

Somentorstvo
Asist. Klemen Ploštajner
1. Teme povezane s stanovanjsko preskrbo s poudarkom na analizi razmer v Sloveniji
2. Teme povezane s financializacijo vsakdanjega življenja
3. Teme povezane z neoliberalno reorganizacijo družbe
4. Teme povezane z alternativnimi družbenimi sistemi in institucijami (utopistike)


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23