Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2018


Bojan Šuštar
Diplomant univerzitetnega programa Politologija - študije politike in države
Naslov dela: Komunitaristična kritika posesivnega individualizma
Mentor: prof. dr. Igor Lukšič

Tjaša Božič
Diplomantka magistrskega programa Mednarodni odnosi
Naslov dela: Vprašanje odgovornosti v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic
Mentorica: izr. prof. dr. Petra Roter

Eva Požar
Diplomantka magistrskega programa Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
Naslov dela: Raziskovanje doživljanja Programa čuječnosti pri obsojencih in možni učinki na reintegracijo
Mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
Somentor: doc. dr. Matej Černigoj
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 4. december 2018 | v kategoriji: Nagrade