Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2016


Robert Bobnič
Diplomant univerzitetnega programa novinarstvo
Naslov dela: Foucault in mediji: transpozicija Foucaultove izkušnje na polje medijskih in novinarskih študij
Mentor: doc. dr. Luka Zevnik

Teja Or
Diplomantka magistrskega programa kulturologija – bol.
Naslov dela: O dostojanstvu - skozi marksizem in psihoanalizo
Mentor: doc. dr. Mirt Komel

Emanuela Fabijan
Diplomantka magistrskega programa kulturologija – bol.
Naslov dela: Psihiatrična bolnišnica kot totalna ustanova: politike in prakse institucionalizacije, uspoljenosti in upora
Mentorica: doc. dr. Mojca Pajnik


Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 6. november 2017 | v kategoriji: Nagrade