Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2014


Monika Borovnik
Diplomantka magistrskega programa Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja
Naslov dela: Sobivanje z naravo v sodobni družbi na primeru samooskrbnega kmečkega prebivalstva jugozahodnega Pohorja
Mentor: izr. prof. dr. Drago Kos

Nejc Jemec
Diplomant magistrskega programa Novinarske študije
Naslov dela: Interaktivnost Radia Slovenija v dobi interneta
Mentor: doc. dr. Igor Vobič
 
Primož Mlačnik
Diplomant univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Procesi modernosti v delih Hannah Arendt in Franza Kafke: Eichmann v Jeruzalemu in Proces
Mentor: red. prof. dr. Aleš Debeljak

 


Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 6. januar 2015 | v kategoriji: Nagrade