Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2013


Univerzitetna nagrada

Neža Lipanje
Diplomantka magistrskega programa Kulturologija - kulturne in religijske študije
Naslov dela: Moč diskurza/Diskurz moči: psihoanaliza Balkana kot postkolonije
Mentorica: doc. dr. Karmen Šterk

 

Fakultetni nagradi

Aleš Senožetnik
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, Analiza politik in javna uprava
Naslov dela: Legitimnost znanosti v odločevalskih procesih EU: primer GSO
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Nika Kramžar
Diplomantka magistrskega programa Komunikologija - komuniciranje, mediji in družba
Naslov dela: Digitalni razkorak: kritika koncepta in družbeno-kulturni izvor razlik
Mentorica: izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič 


Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2013 | v kategoriji: Nagrade