Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2011


Univerzitetna nagrada

Leo Sokolovič
Diplomant univerzitetnega študijskega programa Analitska politologija,
Naslov: Slavoj Žižek: Politična korektnost in ideologija
Mentor: doc. dr. Milan Balažic
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_sokolovic-leo.pdf

 

Fakultetne nagrade

Ana Slavec
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov dela: Optimizacija napake in stroškov telefonskih anket pri uporabi podvojenih vzorčnih okvirov
Mentor: red. prof. dr. Vasja Vehovar
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/slavec-ana.pdf

Simona Novinec
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer Mednarodni odnosi
Naslov dela: Odgovornost države za genocid: Razsodba meddržavnega sodišča (ICJ) v primeru Bosne in Hercegovine
Mentor: doc. dr. Milan Brglez
Somentor: doc. dr. Vestergaard Jorn
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/novinec-simona.pdf

Eva Srdoč
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Obuti v nostalgijo Postsocialistične nostalgije in blagovne znamke: primer retro športnih copat
Mentor: red. prof. dr. Mitja Velikonja
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/srdoc-eva.pdf

Nena Močnik
Diplomantka 2.-stopenjskega magistrskega programa Kulturologija - kulturne in religijske študije
Naslov dela: Zapuščina in aktualizacija ideologije jugoslovanskega multikulturnega sobivanja
Mentor: red. prof. dr. Mitja Velikonja
http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_mocnik-nena.pdf

Simona Kukovič
Diplomantka 2.-stopenjskega magistrskega programa Politologija – javna uprava
Naslov dela: Modeli strukturiranja izvršilne veje oblasti na lokalni ravni
Mentor: izr. prof. dr. Miro Haček
http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kukovic-simona.pdf

 

Priznanja FDV

Matej Klarič
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer Analiza politik in javna uprava
Naslov dela: Kapitalizem: nastanek, razvoj in rezultati
Mentor: red. prof. dr. Miroslav Stanojević
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/klaric-matej.pdf

Natalija Rijavec Žvokelj
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, smer za Družboslovno informatiko
Naslov dela: "Lurkanje": dejavniki nesodelovanja v spletnih forumih
Mentor: doc. dr. Grega Petrič
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rijavec-zvokelj-natalija.pdf

Katja Cankar
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer Mednarodni odnosi
Naslov dela: Vloga znanosti in industrije v mednarodnih režimih na področju varstva okolja: Primer ozonskega režima
Mentor: red. prof. dr. Zlatko Šabič
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cankar-katja.pdf

Katja Papič
Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, Teoretsko metodološka smer
Naslov dela: Neverbalni in čustveni vidik računalniško posredovanega komuniciranja
Mentorica: doc. dr. Metka Kuhar
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/papic-katja.pdf

Tina Zajc
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Refleksija (post)kolonialne situacije v afriškem filmu
Mentor: izr. prof. dr. Peter Stanković
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zajc-tina.pdf
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2011 | v kategoriji: Nagrade