Skoči do osrednje vsebine

Digitalno jezikoslovje

Spletna stran študija: https://digiling.university/ https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-interdisciplinarni-magistrski-studijski-program-digitalno-jezikoslovje

Kaj je skupni magistrski študijski program Digitalnega jezikoslovja

Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program digitalnega jezikoslovja izvaja Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Masarykovo univerzo v Brnu (Češka) in Univerzo v Zagrebu (Hrvaška). Z Univerze v Ljubljani v programu poleg Filozofske fakultete sodelujeta še Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za računalništvo in informatiko. Program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti ob zaključku študija prejmejo skupno diplomo vseh treh univerz. 

Kaj je digitalno jezikoslovje?

Problemsko polje digitalnega jezikoslovja se najprej umešča na stičišče jezikoslovja in računalništva, kar je v obliki že uveljavljene znanstvene stroke računalniškega jezikoslovja v tujini prisotno v različnih študijskih programih. Inovativno, a znanstveno utemeljeno in potrebno, pa je umeščanje digitalnega jezikoslovja tudi na področje družboslovja in humanistike, in sicer zaradi poudarka na družbenih razsežnostih jezikovnih tehnologij, umetne inteligence in digitalne komunikacije. Temeljni cilj programa je tako vzpostaviti uspešno povezavo med sodelujočimi disciplinami za podajanje ključnih kompetenc diplomantov, ki zajemajo na eni strani skupno interdisciplinarno jedro, na drugi pa vsebine primarnih področij na bazični in specializirani ravni. 

Komu je program namenjen?

Študijski program Digitalno jezikoslovje je namenjen diplomantom različnih prvostopenjskih študijskih programov, predvsem različnih prvostopenjskih jezikoslovnih smeri, računalništva in informatike, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev pa tudi drugih. Zaradi razlik med izhodiščnimi kompetencami vpisanih študentov program v prvem semestru prvega letnika ponuja 4 obvezne izbirne predmete, izmed katerih si študent usmerjeno izbere dva glede na predhodno izobrazbo. Obvezni izbirni predmeti pokrivajo temeljne kompetence s področij jezikoslovja in jezika v digitalni dobi, statistike in programiranja. Ob obveznih izbirnih predmetih, ki zagotavljajo okvirno izenačevanje predznanja, so strokovno-specifične temeljne kompetence podane skozi obvezne predmete, skupne vsem študentom.

Zaposljivost

Magistrica ali magister digitalnega jezikoslovja se lahko zaposli v različnih poklicnih okoljih, kjer se uporabljajo, ponujajo in razvijajo tehnološko-podprte jezikovne storitve, pa tudi v organizacijah, kjer se izvajajo analize jezikovnih podatkov. Potrebe po digitalnih jezikoslovcih se denimo pojavljajo v podjetjih, ki ponujajo storitve prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, predvsem v smislu upravljanja jezikovnih virov in razvoja podpornih tehnologij. S podatkovno analitiko, kamor sodi tudi analiza družabnih omrežij, medijev in drugih digitalnih vsebin, se med drugim ukvarja digitalno trženje, poslovno načrtovanje in svetovanje. Interdisciplinarne veščine digitalnih jezikoslovcev ponujajo tudi dobre zaposlitvene možnosti v raziskavah in razvoju, tako v zasebnem kot v javnem sektorju.

Več o študijskem programu si lahko ogledate na povezavi.