Skoči do osrednje vsebine

Religiologija

Religiologija je znanstvena disciplina, ki preučuje kompleksen, večrazsežen religijski pojav z različnih vidikov, pri čemer vztraja na objektivnosti in vrednotni nevtralnosti. Gre za v osnovi neteološki pristop, ki se osredotoča na kulturne, družbene, zgodovinske, politične, psihološke in druge razsežnosti, ki so dostopne družboslovni in humanistični metodi. Doktorski študij religiologije je zato oblikovan interdisciplinarno in interinstitucionalno s sodelovanjem treh fakultet UL (FF, TEOF in FDV), ki se temu področju posvečajo vsaka s svojimi strokovnimi pristopi, zavedajoč se, da študija ni mogoče omejiti le na enega od njih. 

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Aleš Črnič

ales.crnic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.