Skoči do osrednje vsebine

Politologija

Študentje se bodo seznanili z najnovejšimi tokovi v sodobni politologiji ter nadgradili poznavanje temeljnih sodobnih smeri in šol pri razumevanju političnega. Doktorski seminar bo namenil posebno pozornost obravnavi kriterijev za klasifikacijo politoloških fenomenov in šol. V središču pozornosti bo tudi analiza političnega posredovanja teoretskih konceptov. Doktorski seminar se bo ukvarjal z odkrivanjem nove interpretacije političnega ter temeljnih konceptov, kot so država, politična moč, civilna družba, interes, suverenost, ideologija, demokracija, lastnina, javnost in stroke. Študentje bodo preučevali in primerjali navedene koncepte tudi po avtorjih; posebno mesto bo namenjeno študiju Gramscijevega koncepta hegemonije in Foucaultovega koncepta oblasti. Seminar bo vpeljal tudi vprašanje političnega posredovanja medicine, farmacije, telesa, narave, okolja, prostora, družbe idr. področij.

Kontakt

Skrbnik področja:
izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič
andrej-luksic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.