Skoči do osrednje vsebine

Kulturologija

Področju dajeta okvir dve poglavitni kulturološki tradiciji, birminghamska in frankfurtska šola. Vendar ni zasnovan ekskluzivno; ni namreč ravnodušen do sorodnih družboslovnih in humanističnih znanosti (sociologije književnosti, subkulturnih študij, diskurzivne analize, mitokritike, kognitivne znanosti), ampak jih vključuje do mere, do katere je to spoznavno upravičeno in potrebno.

Interdisciplinarni pristop je upravičen in potreben tako za teoretični študij različnih oblik sodobnega kulturnega izraza (elitna in popularna književnost, žanrski in avtorski film, mladinske in urbane subkulture, stili vsakdanjega življenja ipd.) kot tudi za praktično uporabo v konkretnem družbenem okolju. To omogoča nabor znanj iz kulturnega menedžmenta in študija kulturnih politik, medtem ko nabor znanj iz epistemologije in sociologije znanja jamči presodno moč v polju sodobne poznanstvenitve sveta in globalizacije instrumentalnega razuma.

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Peter Stanković
peter.stankovic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.