Skoči do osrednje vsebine

Javna uprava

Področje javne uprave prispeva k modernizaciji upravljanja s posebnim poudarkom na upravnopolitičnih procesih. Študentom predstavi upravo, upravne sisteme in upravljanje v širšem smislu kot procese, ki so tesno povezani s političnimi procesi. Doktorski seminar bo sledil zgledom najbolj priznanih politološko usmerjenih doktorskih študijev javne uprave, ki se osredotočajo zlasti na: proučevanje sodobnih relacij med političnimi in upravnimi sistemi ter problemi in rešitvami, povezanimi s tem; raziskovanje razumevanja spreminjajočih se struktur uprave in upravnih sistemov, njihovih relacij z drugimi (nad)državnimi strukturami in širšim okoljem ter vlogo državnih oziroma javnih uslužbencev pri tem; aktualne upravnopolitične kulture ter organizacijskega delovanja, upravnega menedžmenta. Vsebina seminarja daje poseben poudarek tudi sistemom in oblikam subnacionanega, nacionalnega in nadnacionalnega upravljanja tako urbanih kot tudi ruralnih področij v različnih upravnopolitičnih sistemih in tradicijah.

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Miro Haček
miro.hacek@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, ko gre za področja primerjalne politologije, političnih institucij, demokratične teorije, javnih politik ter javne uprave. Člani katedre so mednarodno ugledni politologi, ki s svojim raziskovalnim in pedagoškim opusom sooblikujejo trende na svojih področjih.