Skoči do osrednje vsebine

Globalizacijski študiji

Doktorski študij na področju tematskega sklopa, ki pokriva kompleksne procese globalizacije, je zasnovan interdisciplinarno (sociologija, kulturologija, politologija, politična ekonomija) in je namenjen usposabljanju vrhunskih strokovnjakov oziroma raziskovalcev na tem področju. Študij izpostavlja relevantne in izbrane teme globalizacije, ki vključujejo tako nacionalne in regionalne (EU in druge) kot tudi nadnacionalne oziroma transnacionalne implikacije. Zaradi svoje večdimenzionalne narave je študij globalizacije privlačen in kot tak odprt do najrazličnejših znanj, pridobljenih v minulem študiju.

Kontakt

Skrbnik področja:
red. prof. dr. jernej Pikalo
jernej.pikalo@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.