Ameriški študiji

Interdisciplinarni doktorski študij na področju Ameriške študije je uveljavljena in verificirana študijska usmeritev, ki se na Fakulteti za družbene vede izvaja od leta 1985 (pozneje se je preoblikovala v Svetovne študije), na Filozofski fakulteti pa kontinuirano od leta 1998. S tem študijem se je Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede) že relativno zgodaj vključila v mednarodno primerljivo interdisciplinarno visokošolsko izobraževanje za znanstvenoraziskovalno delo na področju Ameriških študij. To ni razvito le v ZDA, ampak je predmet akademskega poučevanja in interdisciplinarnih raziskav tudi na mnogih evropskih in svetovnih univerzah. Izpostaviti velja raznoliko izbirnost vsebin v študijskem programu ter sodelovanje uveljavljenih predavateljev s treh slovenskih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem) ter nekaterih univerz v ZDA in Kanadi (Kalifornijska univerza v Davisu, ZDA, Državna univerza Washington, ZDA, Univerza Manitoba, Kanada, in Univerza Stanford, ZDA); s temi univerzami sta FF in FDV že sodelovali v preteklosti.

Cilj interdisciplinarnega doktorskega študija na 3. bolonjski stopnji je usposobitev strokovnjakov, ki bodo dobro seznanjeni z ameriškim razvojem v družbi, kulturi, izobraževanju ter na področju politoloških, družbenoekonomskih, obramboslovnih in komunikoloških disciplin. Študentje bodo usposobljeni za reševanje vsakodnevnih poklicnih nalog na delovnih mestih v upravni, medijski, gospodarski, diplomatski, pedagoški in znanstvenoraziskovalni sferi ter bodo lahko spričo tega znanja hitro odzivni in učinkoviti. Profil strokovnjaka s področja ameriških študij je namenjen nadgradnji znanstvene usposobljenosti diplomantov različnih humanističnih in družboslovnih disciplin s širšim poznavanjem specifičnega razvoja ameriške humanistike in družboslovja. Pridobljena interdisciplinarna znanja doktorandov s področja ameriških študij so v današnjem globaliziranem svetu nujna za dosego boljših rezultatov v humanistični in družboslovni stroki in poklicni karieri ter omogočajo večjo zaposljivost.

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Tomaž Deželan
tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.