Skoči do osrednje vsebine

Ameriški študiji

Interdisciplinarni doktorski študij na področju Ameriški študiji je uveljavljena in verificirana študijska usmeritev, ki se na Fakulteti za družbene vede izvaja od leta 1985, na Filozofski fakulteti pa kontinuirano od leta 1998. S tem študijem se je Univerza v Ljubljani že zgodaj vključila v mednarodno primerljivo interdisciplinarno visokošolsko izobraževanje za znanstvenoraziskovalno delo na področju Ameriških študij. Gre za uveljavljeno interdisciplinarno akademsko področje, ki ga gojijo uveljavljene evropske in svetovne univerze. Značilnost tega študija je raznolikost izbirnih vsebin z različnih disciplinarnih področij (politologije, književnosti in kulture, zgodovine, izseljenstva ipd.) ter sodelovanje predavateljev s številnih severnoameriških univerz in univerz po svetu (Kalifornijska univerza v Davisu, ZDA, Državna univerza Washington, ZDA, Univerza Manitoba, Kanada, Univerza Stanford, ZDA, Univerza Cergy-Paris, Francija). Študij se tudi tesno povezuje s ključnimi kulturnimi, strokovnimi, akademskimi ustanovami in asociacijami s področja. Študentom je omogočeno tudi sodelovanje in gostovanje na ameriških ter evropskih univerzah, ki gojijo to področje.

Cilj študija je usposobitev strokovnjakov, ki bodo dobro seznanjeni z ameriškim družbenoekonomskim, političnim ter kulturnim razvojem. Študentje bodo usposobljeni za reševanje vsakodnevnih kompleksnih nalog na področjih uprave, političnih institucij, medijev, gospodarstva, nevladnega sektorja ter področjih različnih javnih politik (npr. izobraževalna, socialna, kulturna idr.). Profil strokovnjaka s področja ameriških študijev je namenjen nadgradnji znanstvene usposobljenosti diplomantov različnih humanističnih in družboslovnih disciplin s širšim poznavanjem specifičnega razvoja ameriške družbe, kulture in političnih institucij. Pridobljena interdisciplinarna znanja doktorandov s področja ameriških študijev so v današnjem globaliziranem svetu nujna za dosego boljših rezultatov na različnih strokovnih področjih in omogočajo atraktivno karierno pot.

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Tomaž Deželan
tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Mednarodna vpetost

Študij je neposredno povezan s študijem ameriških študij na univerzi Cergy Paris (https://www.cyu.fr), hkrati pa je študijski program preko svojega skrbnika tudi močno vpet v aktivnosti fundacije ASEF (https://asef.net) ter predstavništvom ZDA v Sloveniji, ki povezujejo slovenski visokošolski prostor s profesorji in strokovnjaki iz ZDA.

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, ko gre za področja primerjalne politologije, političnih institucij, demokratične teorije, javnih politik ter javne uprave. Člani katedre so mednarodno ugledni politologi, ki s svojim raziskovalnim in pedagoškim opusom sooblikujejo trende na svojih področjih.