Skoči do osrednje vsebine

Zaključevanje 4-letnih študijskih programov prve stopnje - 30. 9. 2024


Fakulteta za družbene vede od študijskega leta 2018/19 vpisuje študente v prenovljene 3-letne študijske programe prve stopnje. Študentom, ki so bili vpisani na predhodne 4-letne študijske programe prve stopnje (po sistemu 4 + 1) je bil določen rok za zaključek študija, ki pa se počasi približuje. Te študijske programe bo mogoče zaključiti le še do 30. 9. 2024, torej do konca študijskega leta 2023/24. Po tem datumu, bo programom prenehala veljati akreditacija, zato jih ne bo več mogoče zaključiti. Odločitev o poteku akreditacije  predhodnih študijskih programov in s tem povezanega rokovnika opravil je na seji 15. 5. 2023 potrdil tudi Senat FDV.

Rokovnik zaključevanja študija predhodnih 4-letnih študijskih programov 1. stopnje:

Aktivnost študenta

Rok

Opomba

Oddaja prošnje za nadaljevanje/zaključek študija

1. 11. 2023

Datum velja za vse, ki te prošnje še niso oddali in še niso prejeli odločbe za dokončanje študija do 30. 9. 2024.

Prijava teme zaključnega dela

15. 3. 2024

Naslov zaključnega dela morajo prijaviti vsi, ki teme še niso nikoli prijavili in tudi tisti, ki nimajo več veljavne teme (veljavnost tema je 3 leta).

Oddaja celotnega zaključnega dela (prva različica) v končno branje mentorju

1. 6. 2024

 

Končna oddaja zaključnega dela (v ocenjevanje ali zagovor*)

1. 9. 2024

Določa 25. člen Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje

* Ocenjevanje zaključnega dela se izvede na programih: DI (VS), KOM-MKŠ, KULT, SOC-UOČVZ, POL-OBR; zagovori zaključnih del se razpišejo na programih: POL-ŠDU, AS, DI, KOM-TKOJ, POL-ŠPID

Za morebitna dodatna vprašanja smo vsem kandidatom za zaključek študija na voljo v Službi za študentske zadeve v času uradnih ur oz. na: referat@fdv.uni-lj.si.Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. maj 2023 | v kategoriji: Obvestilo, Redni študij