Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2010


Univerzitetna nagrada

Kaja Klobas
Diplomantka univerzitetnega študijskega programa Politologija – teoretsko analitska smer
Z delom: Anarhistična ideja v družbeni in politični misli Noama Chomskega.
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Pikalo
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/klobas-kaja.pdf

 

Fakultetne nagrade

Petra Zrimšek
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, smer za drižboslovno informatiko.
Naslov dela: Kodiranje vedenja kot metoda testiranja anketnega vprašalnika
Mentorica: izr. prof. dr. Valentina Hlebec
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zrimsek-petra.pdf

Rok Grča

Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi.
Naslov dela: V objemu opoja: dekonstrukcija mednarodnega režima nadzora nad mamili
Mentor: doc. dr. Milan Brglez
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/grca-rok.pdf

Irenej Jerič

Diplomant univerzitetnega programa Novinarstvo.
Naslov dela: Biopolitični aspekti problematike drog
Mentor: doc. dr. Andrej Kurnik
Somentorica: red. prof. dr. Breda Luthar
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jeric-irenej.pdf

Rok Kogej
Diplomant univerzitetnega programa Analitska politologija.
Naslov dela: Althusserjevo branje Machiavellija
Mentor: red. prof. dr. Igor Lukšič
Somentor: doc. dr. Žiga Vodovnik
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kogej-rok.pdf

Tanja Tivadar
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija.
Naslov dela: Detomor: psihoanalitična rekonstrukcija
Mentorica: doc. dr. Karmen Šterk
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_tivadar-tanja.pdf

 

Priznanja FDV

Igor Ranc
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer analiza politik in javna uprava.
Naslov dela: Perspektive spletnih medijev v javnopolitičnem procesu: primer lokalnega medija Bajta.si
Mentorica: doc. dr. Simona Kustec Lipicer
Somentorica: izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/ranc-igor.pdf

Iva Antončič
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi.
Naslov dela: Kršenje okoljske pravičnosti v mednarodni skupnosti: primer trgovine z
nevarnimi odpadki
Mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/antoncic-iva.pdf

Andreja Raholin
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija – kadrovski menedžment.
Naslov dela: Uvajanje certifikata "Družini prijazno podjetje" v prakso
Mentorica: red. prof. dr. Nevenka Černigoj Sadar
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_raholin-andreja.pdf

Vasja Ivančič
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi.
Naslov dela: Poslovanje slovenskih podjetij s Kitajsko
Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Jaklič
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/ivancic-vasja.pdf

Urška Draksler
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi.
Naslov dela: Upravljanje z raznolikostjo in odnosi med skupnostmi v Makedoniji: zgodovinski pogled
Mentor: doc. dr. Milan Balažic
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/draksler-urska.pdf
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2010 | v kategoriji: Nagrade