Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2009


Fakultetne nagrade

Karmen Ajdič
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, Analitsko teoretska smer.
Naslov dela: Romska naselja kot primer prostorske segregacije v Sloveniji
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Ajdic-karmen.PDF
Mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Iva Kosmos
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija.
Naslov dela: Okcidentalizem in imagološke podobe v literarnih delih s področja nekdanje Jugoslavije
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kosmos-iva.pdf
Mentorica: asist. dr. Ksenija Šabec
Somentor: doc. dr. Andrej Blatnik

Ljupčo Petkovski
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer Mednarodni odnosi.
Naslov dela: Spor o imenu med Makedonijo in Grčijo: identitetni spopad tekmovalnih nacionalnih naracij
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/petkovski-ljupco.pdf
Mentor: doc. dr. Milan Balažic
Somentor: doc. dr. Milan Brglez

Marko Prešeren
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer Obramboslovje.
Naslov dela: Tožilska in sodna praksa v Republiki Sloveniji glede kršitev mednarodnega prava oboroženih spopadov leta 1991
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/preseren-marko.pdf
Mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar
Somentor: doc. dr. Damijan Guštin

Tomaž Štaut
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer Obramboslovje.
Naslov dela: Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Staut-Tomaz.PDF
Mentor: doc. dr. Damijan Guštin

 

Priznanja FDV

Ivana Bratož
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, Analitsko teoretska smer.
Naslov dela: "Donne di servicio": Plačano družinsko delo
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/bratoz-ivana.pdf
Mentorica: doc. dr. Zdenka Šadl

Deja Crnović

Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, smer Trženje in tržno komuniciranje.
Naslov dela: Potlačitev ženskega branja v trženju filma Let nad kukavičjim gnezdom
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Grapulin-Ana.pdf
Mentor: doc. dr. Andrej Škerlep

Ana Grapulin
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer Analiza politik in javna uprava.
Naslov dela: Think tanki in njihov vpliv v javnopolitičnem procesu: študija primera Mirovnega inštituta na področju azilne politike
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Grapulin-Ana.pdf
Mentorica: doc. dr. Simona Kustec Lipicer

Alenka Jelovšek

Diplomantka univerzitetnega dvopredmetnega programa Novinarstvo.
Naslov dela: Srbohrvatizmi nekoč in danes: analiza tiska med letoma 1945 in 2005
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jelovsek-alenka.pdf
Mentorica: red. prof. dr. Monika Kalin Golob

Urška Prislan Žorž
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija.
Naslov dela: Razred in spol v kulinaričnem diskurzu: primer Jamie Oliver
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Prislan-Zorz-Urska.PDF
Mentorica: red. prof. dr. Breda Luthar
Somentorica: doc. dr. Blanka Tivadar
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2009 | v kategoriji: Nagrade