Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2008


Univerzitetna nagrada

Marko Lovec
Diplomant univerzitetnega študijskega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Moderna med trgom in državo
Mentor: zasl. red. prof. dr. Lojze Sočan
Somentor: red. prof. dr. Marjan Svetličič

 

Fakultetne nagrade

Goran Đaković
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, kadrovsko menedžerska smer
Naslov dela: Razvoj kariere zaposlenih kot sredstvo gradnje organizacijske pripadnosti
Mentorica: red. prof. dr. Nevenka Černigoj-Sadar

Tomaž Jelenko
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer obramboslovje
Naslov dela: Vloga zasebnih vojaških podjetij v Iraku po okupaciji
Mentorica: red. prof. dr. Ljubica Jelušič

Boris Mance
Diplomant univerzitetnega programa Komunikologija, teoretsko metodološka smer
Naslov dela: Interaktivno računalniško posredovano komuniciranje in volilna odločitev
Mentor: red. prof. dr. Slavko Splichal

Miha Rozman
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov dela: Ubesedenje anketnih vprašanj za ocenjevanje težavnosti ankete
Mentorica: izr. prof. dr. Valentina Hlebec

Tina Šantl Temkiv
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Sodobne koncepcije časa
Mentor: izr. prof. dr. Franc Mali

 

Priznanja FDV

Blaž Bezek
Diplomant univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Vrednost tržne znamke in učinkovitost tržno-komunikacijskih kanalov
Mentor: doc. dr. Mihael Kline
Somentorica: asist. dr. Bojana Lobe

Tina Gerkman
Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Semiologija lastniškega znaka. Lastniške oznake na ovčjih uhljih v Zgornjem Posočju kot blagovna znamka
Mentorica: doc. dr. Karmen Šterk

Brina Medvešček
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Mesto realnega in virtualnega v filmu Večno sonce brezmadežnega uma
Mentor: doc. dr. Peter Stanković
Somentor: asist. dr. Stojan Pelko

Aleš Rovšnik
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, kadrovsko menedžerska smer
Naslov dela: Vrste in načini nedenarne motivacije ter vpliv na ekonomsko uspešnost
podjetja: študija primerov
Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Urška Sreš
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov dela: Optimalna uporabniška izkušnja pri uporabi spletnih iskalnikov
Mentor: doc. dr. Gregor Petrič
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2008 | v kategoriji: Nagrade