Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2007


Univerzitetna nagrada

Andreja Trdina
Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Hegemonija neoliberalnega diskurza v slovenskem novinarstvu
Mentorica: asist. dr. Maruša Pušnik

 

Fakultetne nagrade

Andreja Zevnik
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, teoretska analitska smer in mednarodni odnosi
Naslov dela: Poststrukturalistična kritika univerzalizma človekovih pravic in etike subjekta v normativnem razumevanju humanitarne intervencije
Mentor: doc. dr. Milan Brglez
Somentor:doc. dr. Milan Balažic

Sanja Vrbovšek
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov dela: Strukturne značilnosti razmerij med medicinskimi sestrami in zdravniki
Mentorica: red. prof. dr. Mirjana Ule
Somentorica: izr. prof. dr. Majda Pahor

Branko Kovačič
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, teoretsko analitska smer
Naslov dela: Kontrapunktno branje romana Srce teme
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Velikonja
Somentor: asist. dr. Jeffs Nikolai

Rene Suša
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Kako daleč nese prača pravične trgovine?
Mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar

Bistra Borak
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Kako daleč nese prača pravične trgovine?
Mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar

Andraž Melanšek

Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Uporaba standardov opazovanja volitev po svetu: zaton svobodnih in poštenih volitev?
Mentorica: doc. dr. Petra Roter
Somentor: doc. dr. Milan Brglez

 

Priznanja FDV

Urša Omerzu
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Upravljanje z mednarodnimi vodnimi viri
Mentorica: doc. dr. Petra Roter

Nuša Urbančič
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi 
Naslov dela: Upravljanje z mednarodnimi vodnimi viri
Mentorica: doc. dr. Petra Roter

Saša Malek
Diplomantka univerzitetnega dvopredmetnega programa Novinarstvo
Naslov dela: "Svoboda pisane besede" Ideologija časnika Dnevnik
Mentor: red. prof. dr. Igor Lukšič
Somentor: doc. dr. Marko Milosavljevič

Suzana Kašnik
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, smer družboslovna informatika 
Naslov dela: Sodobne tehnologije nadzora v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Gregor Petrič
Somentor: asist. dr. Matej Kovačič

Jernej Šmajdek

Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Outsourcing storitev - ameriška in evropska izkušnja - vzroki zaostanka evropskih držav
Mentor: red. prof. dr. Marjan Svetličič

Uroš Lebar
Diplomant univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Družba spektakla med znanostjo in tragičnostjo bivanja
Mentor: doc. dr. Peter Stanković
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2007 | v kategoriji: Nagrade