Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2006


Univerzitetna nagrada

Janez Žagar
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Teokratske države: vloga ureditve pri spoštovanju človekovih pravic in položaju v mednarodni skupnosti
Mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar
Somentor: doc. dr. Marjan Smrke

 

Fakultetne nagrade

Ana Jereb
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov dela: Od histerije 19. stoletja k anoreksiji 20. stoletja kot simptomatiki patriarhije
Mentorica: red. prof. dr. Tanja Rener
Somentorica: izr. prof. dr. Eva Bahovec

Katja Gönc
Diplomantka univerzitetnega dvopredmetnega programa Novinarstvo
Naslov dela: Novinarski diskurz in vladajoča ideologija. Analiza poročanja časnika Delo o napadu na Irak
Mentorica: doc. dr. Karmen Erjavec

Aleksander Žerdin Horvat
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov dela: Omrežje slovenske ekonomske elite
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Mrvar
Somentor: izr. prof. dr. Andrej Rus

Edin Duraković
Diplomant univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Terorizem in roman Alamut Vladimirja Bartola
Mentor: red. prof. dr. Aleš Debeljak

Matic Kavčič
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov dela: Ekstremni športi: Družboslovni vidiki, sociološka kvantitativna in kvalitativna analiza
Mentorica: doc. dr. Brina Malnar
Somentorica: izr. prof. dr. Mojca Doupona Topič

 

Priznanja FDV

Igor Vobič
Diplomant univerzitetnega programa Novinarstvo
Naslov diplomskega dela: Mit novinarske objektivnosti
Mentorica: doc. dr. Melita Poler Kovačič
Somentorica: izr. prof. dr. Monika Kalin Golob

Katja Ošljak
Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, teoretsko metodološka smer
Naslov diplomskega dela: Kohezivnost slovenske blogosfere
Mentorica: doc. dr. Tanja Oblak

Aleksandra Pleško
Diplomatka univerzitetnega programa Politologija, smer Mednarodni odnosi
Naslov diplomskega dela: Nove normativne teorije mednarodnih odnosov in razvijanje manjšinske zaščite v OZN skozi delo podkomisije za promocijo in zaščito človekovih pravic
Mentor: izr. prof. dr. Miran Komac
Somentor: asist. dr. Milan Brglez

Lara Pečjak
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov diplomskega dela: Spomini na Jugoslavijo in jugonostalgija med mladimi
Mentor: doc. dr. Peter Stanković

Blaž Ilc
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer analiza politik in javna uprava
Naslov diplomskega dela: Subsaharska (črna) Afrika v vladajočem znanstvenem in intelektualnem diskurzu
Mentor: doc. dr. Jernej Pikalo
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2006 | v kategoriji: Nagrade