Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2005


Univerzitetna nagrada

Vid Prislan
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: (Ne)učinkovitost izključnih ekonomskih con: okoljevarstvena kritika sodobnega mednarodnega režima oceanov
Mentorica: doc. dr. Petra Roter
Somentorica: red. prof. dr. Anuška Ferligoj

 

Fakultetne nagrade

Mihael Drozg
Diplomant univerzitetnega programa Novinarstvo
Naslov dela: Ideologija in medijski diskurz: Televizijske novice in poročanje o slovenskohrvaških odnosih
Mentorica: izr. prof. dr. Breda Luthar

Gal Kirn

Diplomant univerzitetnega programa Politologija, teoretsko analitska smer
Naslov dela: Zgodovinski kontekst prehoda iz srednjega veka v moderno na konceptu suverenosti
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Lukšič
Somentor: doc. dr. Igor Pribac
Somentorica: doc. dr. Sandra Bašić Hrvatin

Mojca Vah
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov dela: Novi transnacionalni družbeni prostori. Vpliv transnacionalizacije kraja na spreminjanje habitata pomenov
Mentorica: doc. dr. Marina Lukšič Hacin
Somentor: red. prof. dr. Ivan Bernik

Andraž Petrovčič
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov: Deliberativnost komuniciranja v spletnih forumih
Mentor: doc. dr. Gregor Petrič
Somentorica: doc. dr. Tanja Oblak

Mija Lorbek
Diplomantka univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Medijske umetnosti
Mentor: doc. dr. Andrej Škerlep

 

Priznanja FDV

Tina Nenadič
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer analiza politik in javna uprava
Naslov diplomskega dela: Evalvacija kmetijske politike v Sloveniji v letih 1991 do 2003
Mentorica: red. prof. dr. Danica Fink Hafner
Somentorica: red. prof. dr. Katja Vadnal

Tomaž Kaštrun
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov diplomskega dela: Kritični pogled na Rolanda Barthesa: primer smrt avtorja
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Velikonja

Dunja Trajkovska
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov diplomskega dela: Komercializacija meditacijskih tehnik vzhodnjaškega izvora
Mentor: doc. dr. Aleš Črnič

Irena Štemberger
Diplomantka univerzitetnega programa Sociologija, analitsko teoretska smer
Naslov diplomskega dela: Družbeni vidiki ocenjevanja znanosti
Mentor: izr. prof. dr. Franc Mali

Martina Mlinarič
Diplomantka univerzitetnega programa Politologije, smer mednarodni odnosi
Naslov diplomskega dela: Religije in mednarodno varstvo okolja s posebnim ozirom na vlogo krščanstva
Mentor: izr. prof. dr. Zlatko Šabič,
Somentor: doc. dr. Marjan Smrke
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2005 | v kategoriji: Nagrade