Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2004


Univerzitetna nagrada

Maša Mikola
Diplomantka univerzitetnega programa Novinarstvo
Naslov dela: Etniča izbira. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Mentorica: doc. dr. Marina Lukšič Hacin
Somentorica: doc. dr. Sandra Bašić Hrvatin

 

Fakultetne nagrade

Ervin Kostelec
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, smer za družboslovno informatiko
Naslov dela: Uporaba metod za analizo socialnih omrežij pri preučevanju prevzemov podjetij
Mentor: doc. drr. Neven Borak
Somentor: izr. prof. dr. Andrej Mrvar

Jure Stojan
Diplomant univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Avtorstvo v novem terorizmu
Mentor: doc. dr. Jernej Pikalo
Somentorica: doc. dr. Sandra Bašić Hrvatin

Jasna Babić
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Skvotiranje: Življenjski stil ali urbana gverila
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Velikonja

Andreja Rozina
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov dela: Komunikacijski problemi v kulturi elektronske plesne glasbe
Mentor: doc. dr. Andrej Škerlep
Somentor: doc. dr. Peter Stanković

Petra Maroša
Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mendarodni odnosi
Naslov dela: Kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Bosni in Hercegovini - Primeri in praksa mednarodnega sodišča za Jugoslavijo
Mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar

 

Priznanja FDV

Ana Bojinović Diplomantka univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov diplomskega dela: Zahodni Balkan - priložnost Slovenije v Evropski Uniji
Mentor: pred. Marko Kosin
Somentorica: asist. mag. Sabina Kajnč

Andrej Miholič
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer obramboslovje
Naslov diplomskega dela: Logistične značilnosti sodobnih terorističnih skupin
Mentor: doc. dr. Igor Kotnik Dvojmoč

Nina Milošič
Diplomatka univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov diplomskega dela: Postmoderno predrugačenje marketinške discipline
Mentor: izr. prof. dr. Zlatko Jančič

Joža Sinur
Diplomantka univerzitetnega programa Novinarstvo
Naslov diplomskega dela: Proces profesionalizacije zasebnih neprofitnih organizacij v Sloveniji
Mentor: red. prof. dr. Zinka Kolarič

Tomaž Kramžar
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, kadrovsko menedžerska smer
Naslov diplomskega dela: Odločanje o sprejetju organizacijske inovacije: študija primera
Mentorica: izr. prof. dr. Dana Mesner Andolšek
Somentor: asist. dr. Barnko Ilič
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2004 | v kategoriji: Nagrade, Univerzitetna nagrada