Prešernove nagrade in priznanja

Prešernove nagrade in priznanja se podeljujejo vsako leto najboljšim delom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov. Dela, ki kandidirajo za Prešernove nagrade in priznanja, morajo biti izvirna, imeti jasno opredeljen raziskovalni problem in metodološki pristop, znanstveno odličnost, širino in poglobljenost teoretske zasnove, poznavanje domače in tuje literature, samostojnost, prodornost ter zmogljivost oblikovanja besedila.

Univerzitetna komisija za Prešernove nagrade letno podeli 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenci ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Komisija FDV izmed predlogov vseh del izbere do 3 dela, ki so po presoji njenih članov najboljša. Vsa izbrana dela kandidirajo za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki je bilo predlagano za univerzitetno nagrado, pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Slovesna podelitev Prešernovih nagrad študentom FDV poteka na častnem shodu FDV ob obletnici rojstva Franceta Prešerna.

Do leta 2011 je Komisija FDV letno izbrala iz nabora 11 del. Prvi dve deli sta kandidirali za univerzitetno nagrado, pet del za fakultetno nagrado in pet del za fakultetno priznanje.

Prešernove nagrade 2003


Univerzitetna nagrada

Dejan Jontes
Diplomant univerzitetnega programa Novinarstvo
Naslov dela: Lažna dihotomija? Britanske kulturne študije in politična ekonomija Mentorica: izr. prof. dr. Breda Luthar

 

Fakultetne nagrade

Matej Andolšek Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov dela: Dva pogleda na hladno vojno: neorealizem in konstruktivizem; vprašanja varnostne dileme in ravnotežja moči po drugi svetovni vojni
Mentor: izr. prof. dr. Zlatko Šabič

Borut Benigar
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer obramboslovje
Naslov dela: Neuspeh operacije Barbarosa
Mentor: doc. dr. Damijan Guštin

Gordan Golubović
Diplomant univerzitetnega programa Komunikologija, smer trženje in tržno komuniciranje
Naslov dela: Stare modrosti v sodobni marketinški misli
Mentor: izr. prof. dr. Zlatko Jančič

Boris Kragelj
Diplomant univerzitetnega programa Komunikologija, teoretsko metodološka smer
Naslov dela: Evalvacija spletnih predstavitev
Mentor: izr. prof. dr. Vasja Vehovar

Urban Boljka
Diplomant univerzitetnega programa Sociologija, kadrovsko menedžerska smer
Naslov dela: Zagotavljanje materialne in socialne varnosti mladih v družbi tveganja
Mentorica: red. prof. dr. Zinka Kolarič

 

Priznanja FDV

Ula Ukmar
Diplomantka univerzitetnega programa Kulturologija
Naslov diplomskega dela: Razlike v načinu zabave, aktivnostih in image-u srednješolcev s štirih poljanskih šol
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Velikonja
Somentor: izr. prof. dr. Vlado Miheljak

Jurij Mesarič
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, smer mednarodni odnosi
Naslov diplomskega dela: Ekonomski liberalizem in ekonomski nacionalizem: Adam Smith in Friedrich List
Mentor: red. prof. dr. Marjan Svetličič
Nazaj na seznam vseh nagrad Objavljeno: 3. december 2003 | v kategoriji: Nagrade