Osebe

Generalni direktor

dr. Zlatko Šabič

Glavna koordinatorica

mag. Mirjam Kotar

Svet direktorjev

dr. Andrej Bekeš
dr. Jana Rošker (koordinatorica dogodkov kitajskega kotička)
dr. Chikako Shigemori Bučar (koordinatorica dogodkov japonskega kotička)
dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
dr. Saša Istenič (koordinatorica dogodkov tajvanskega kotička)
dr. Kang Byoung Yoong (koordinator dogodkov korejskega kotička)

Predstavnika po uradni dolžnosti

dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani
dr. Roman Kuhar, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

Enota za raziskave

Vodja enote: Nina Pejič, mag,

Sodelavke in sodelavci

Tinkara Godec

Enota za mednarodno sodelovanje

Vodja enote: mag. Maša Kolenbrand

Sodelavke in sodelavci

Marko Aupič
Maja Erhovnic