Skoči do osrednje vsebine

Anksioznost(i) v ‘razdeljenih mestih’ pokonfliktnih družb jugovzhodne Evrope: Razvoj in testiranje inovativnih pristopov v procesih izgradnje miru

  • Opustošena železniška postaja v Vukovarju

  • Posavina blizu Brčkega, (so)financiranje projektov s strani Evropske unije

  • Baljvine, vas v bližini Banja Luke

  • Vukovar, razdeljeno mesto

Anđela Đorđević in Rok Zupančič sta se udeležila Brownbag seminarja v sklopu graškega Centra za jugovzhodno Evropo

Graz_Anđela Đorđević

mag. Anđela Đorđević in izr. prof. dr. Rok Zupančič sta se 20. junija 2023 udeležila Brownbag seminarja v sklopu graškega Centra za jugovzhodno Evropo.

18. julij 2023 | Anksioznost miru

Projekt anksioznost miru v reviji Bloomberg Adria

mental-health-package-anxiety-disorder-1586889763

Vodja raziskovalnega projekta, izr. prof. dr. Rok Zupančič, in član projekta doc. dr. Faris Kočan, sta skupaj s študentom Fakultete za družbene vede Luko Radičevićem pripravila prispevek za revijo Bloomberg Adria na temo pokonfliktnih tesnobnosti.

17. julij 2023 | Anksioznost miru

Faris Kočan in Rok Zupančič sta se udeležila Brownbag seminarja v sklopu graškega Centra za jugovzhodno Evropo

received_1177185137014445

Doc. dr. Faris Kočan in izr. prof. dr. Rok Zupančič sta se 16. maja 2023 udeležila Brownbag seminarja v sklopu graškega Centra za jugovzhodno Evropo.

16. maj 2023 | Obvestila, Anksioznost miru

O projektu 

1_ o projektu

Osrednji cilj projekta Anksioznost(i) v 'razdeljenih mestih' pokonfliktnih družb jugovzhodne Evrope: Razvoj in testiranje inovativnih pristopov v procesih izgradnje miru je odgovoriti na vprašanje, kako zmanjšati etnično distanco med posamezniki, ki so bili vpeti v oborožene spopade, in na splošno izboljšati medetnične odnose v pokonfliktnih družbah.

Inovativnost projekta Anksioznost miru temelji na njegovi interdisciplinarni zasnovi, ki povezuje več disciplin, ki do sedaj še niso bile integrativno in hkrati uporabljene v študijah pokonfliktnih družb: i) študije izgradnje miru za razumevanje strukturnih dejavnikov in poskusov izgradnje miru v različnih mestih pokonfliktnih družb (zlasti sociološki in politološki vidiki); ii) (socialna in politična) psihologija za identifikacijo anksioznosti, ki se pojavljajo v specifičnem kontekstu pokonfliktnih okolij; iii) telesnoorientirani pristopi, ki črpajo iz nevrobiologije in nekaterih drugih disciplin, za pojasnjevanje, kako anksioznost v pokonfliktnih družbah zavira poskuse zmanjševanja medetnične distance. Na ta način projekt išče odgovor na vprašanje, zakaj je - kljub mnoštvu naporov različnih akterjev na področju izgradnje miru – za nekatera mesta v pokonfliktnih družbah še naprej značilna visoka etnična distanca med posamezniki, medtem ko v nekaterih drugih mestih v taistih pokonfliktnih družbah odnosi med posamezniki ostajajo relativno dobri, etnična distanca pa nizka. 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (N5–0178).

Več o projektu


 
 
 

Delovni sklopi (časovnica)

3_faze projekta

Raziskovalni projekt bo potekal po fazah, ki si časovno sledijo in tako omogočajo najbolj optimalno dosego rezultatov. 

Vodenje projekta in diseminacija rezultatov pa potekajo cel čas trajanja projekta. Utrinki projekta Anskioznost miru