Skoči do osrednje vsebine

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

OBVESTILA

Nazaj v prihodnost novinarstva: otvoritev mednarodne znanstvene konference v Novem Sadu (Republika Srbija)

nazaj v prihodnost

Z vabljenim predavanjem Back to the Future of Journalism: Changing Technologies, Changing Journalism je vodja projekta Igor Vobič odprl mednarodno znanstveno konferenco Bridges of Media Education 2019.

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Objava v tripleC: o raziskovanju medijev v socialistični Sloveniji

bits

V eni od vodilnih revij na področju kritičnega proučevanja komuniciranja tripleC: Communication, Capitalism, Critique je Slavko Splichal objavil študijo Media Research in Socialist Slovenia/Yugoslavia. Članek razkriva nekatere značilnosti razvoja komunikacijskih teorij in empiričnega raziskovanja v socialistični Sloveniji in Jugoslaviji.

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Intervjuji s člani medijskega občinstva v SFRJ: prvi sklop arhiviran v ADP, drugi sklop nastaja

03

V skladu s programom projekta so lani spomladi študentke in študenti pri predmetu Zgodovina novinarstva pod mentorstvom Jerneja Amona Prodnika opravili 33 polstrukturiranih intervjujev s člani občinstva (roj. 1940–1955).

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Poročilo: o konceptualizacijah komunikacijskih neenakosti

02

V okviru projektne skupine je Sašo Slaček Brlek pripravil poročilo, v katerem ponuja vpogled v pojmovanja komunikacijskih neenakostih v zgodovinskem kontekstu (1944–1979).

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Marko Zajc: Poletni aferi kritičnih misli

slika

Član projektne skupine dr. Marko Zajc je v zadnji številki časopisa Studia Historica Slovenica v letu 2020 objavil izvirni znanstveni članek Poletni aferi kritičnih misli: Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986.

24. maj 2021 | Obvestila

Izbrana dela Franceta Vrega ob 100-letnici njegovega rojstva

VREG

V okviru projekta so ob 100-letnici rojstva Franceta Vrega, ustanovitelja študija novinarstva in utemeljitelja komunikologije v Sloveniji in Jugoslaviji, izdali monografijo njegovih izbranih del, v katerih proučuje probleme demokratičnega komuniciranja in – čeprav s pojmom Vreg ne operira – komunikacijskih neenakosti.

24. maj 2021 | Obvestila

Panel o komunikacijskih neenakostih v Jugoslaviji na CEECOM 2021

POST2

Organizatorji 13. CEECOM konference, ki bo letos potekala virtualno, uradno pa v Krakovu na Poljskem, so sprejeli predlog panela o komunikacijskih neenakostih v Jugoslaviji, ki ga je predlagal član projektne skupine dr. Jernej Amon Prodnik.

24. maj 2021 | Obvestila

Člani projektne skupine