Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

  • Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

OBVESTILA

Intervjuji s člani medijskega občinstva v SFRJ: prvi sklop arhiviran v ADP, drugi sklop nastaja

03

V skladu s programom projekta so lani spomladi študentke in študenti pri predmetu Zgodovina novinarstva pod mentorstvom Jerneja Amona Prodnika opravili 33 polstrukturiranih intervjujev s člani občinstva (roj. 1940–1955).

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Objava v tripleC: o raziskovanju medijev v socialistični Sloveniji

bits

V eni od vodilnih revij na področju kritičnega proučevanja komuniciranja tripleC: Communication, Capitalism, Critique je Slavko Splichal objavil študijo Media Research in Socialist Slovenia/Yugoslavia. Članek razkriva nekatere značilnosti razvoja komunikacijskih teorij in empiričnega raziskovanja v socialistični Sloveniji in Jugoslaviji.

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Poročilo: o konceptualizacijah komunikacijskih neenakosti

02

V okviru projektne skupine je Sašo Slaček Brlek pripravil poročilo, v katerem ponuja vpogled v pojmovanja komunikacijskih neenakostih v zgodovinskem kontekstu (1944–1979).

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Nazaj v prihodnost novinarstva: otvoritev mednarodne znanstvene konference v Novem Sadu (Republika Srbija)

nazaj v prihodnost

Z vabljenim predavanjem Back to the Future of Journalism: Changing Technologies, Changing Journalism je vodja projekta Igor Vobič odprl mednarodno znanstveno konferenco Bridges of Media Education 2019.

8. junij 2020 | Projektno poročilo

Člani projektne skupine