10 let Centra za družboslovno informatiko


Center za družboslovno informatiko je 1. marca 2021 praznoval 10 let delovanja. Ob svoji ustanovitvi je štel 16 članov, danes pa je s 25 člani eden največjih centrov na UL, Fakulteti za družbene vede.

V desetih letih delovanja smo koordinirali LLP projekt »Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education in 7 European Countries« ter pet izvedb projekta »Center za varnejši internet Slovenije« (Safe.si, Spletno oko in Tom Telefon). Kot partnerji smo sodelovali v preko 20-ih mednarodnih projektih, od tega v štirih Interreg projektih, štirih COST projektih, dveh projektih EU okvirnega programa, dveh LLP projektih, dveh tržnih projektih za Eurostat in Eurofound, enem Erasmus+ projektu in enem NFM projektu.

Na nacionalni ravni smo uspešno pridobili 11 projektov sofinanciranih s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, izmed katerih so bili trije aplikativni projekti sofinancirani s strani podjetij Simobil, Smart Com in Telekom Slovenije. Od leta 2017 center izvaja tudi študentske ankete za vse članice Univerze v Ljubljani.

Leta 2015 je bila ustanovljena programska skupina »Internetno raziskovanje«, ki izkazuje znanstveno odličnost članov centra. Poleg velikega obsega projektov, je zavezana objavljanju v najuglednejših revijah in tako dosega tudi visoko citiranost znanstvenih objav.

Ne centru razvijamo tudi odprtokodno orodje za spletno anketiranje 1KA (www.1ka.si), preko katerega je letno izpolnjenih več kot tri milijone spletnih vprašalnikov. Vsakoletno organiziramo »Dan spletnega anketiranja« s približno 200 udeleženci, ki so uporabniki spletnih anket iz akademskega, javnega in poslovnega sektorja.

V sklopu centra organiziramo tudi druge odmevne dogodke. Posvet »E-zlorabe otrok« organiziramo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Policijo. Dogodki ob dnevu varne rabe interneta pa preko spletnih platform dosežejo več kot 10.000 oseb. Vsakoletno organiziramo Posvet o kombiniranih anketah, ki se ga udeležijo predstavniki Statističnega urada RS, Nacionalnega instituta za javno zdravje ter Univerze v Ljubljani.

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij bo tudi v prihodnje pomembno spreminjal družbeno življenje in metode dela družboslovnih znanosti, zato bomo člani Centra za družboslovno informatiko z grajenjem na izkušnjah, inovativnosti ter znanstveni in strokovni odličnosti še naprej kritično spremljali družbene vplive tega razvoja, ponujali rešitve za izkoriščanje njegovih potencialov in naslavljali novonastale izzive.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. marec 2021 | v kategoriji: Obvestila