Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Varnost v lokalnih skupnostih, 2017


Avtorji raziskave: Meško Gorazd, Eman Katja in Hacin Rok

Leto raziskave: 2017

Ključne besede: varnost, lokalna skupnost, prebivalci, slovenska policija, zaupanje v policijo, Slovenija, kibernetska varnost, sodelovanje občanov, uspešnost delovanja slovenske policije, viri ogrožanja, policija, prebivalstvo, policijska dejavnost, skupnost, kibernetska kriminaliteta,

 

Raziskava je nadaljevanje raziskave z naslovom "Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012" (tudi dostopna ADP IDNo: VALOS12). Sodobna policijska dejavnost poudarja partnerski odnos z lokalno samoupravo in lokalnim prebivalstvom, zato raziskava preverja, kakšno je ujemanje med stališči policistov in prebivalcev glede vloge občin in policije pri zagotavljanju varnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje o zagotavljanju varnosti in zaščite med polnoletnimi prebivalci 24 izbranih občin v Sloveniji in policisti, ki tam opravljajo svoje delo. Raziskava je potekala leta 2017 v mestnih, srednje velikih (mešanih) in podeželskih občinah. V raziskavo so bile zajete enake občine, kot v predhodni izvedbi. Z anketo so raziskovalci preverjali zaznave varnosti in ogrožanja varnosti, testirali teorijo o policijskem delu v skupnosti in dejavnem sodelovanju policije in prebivalcev ter občin pri zagotavljanju varnosti. V terenski anketi je sodelovalo 520 policistov in 1266 prebivalcev. Za ponovno uporabo sta na voljo datoteka z odgovori policistov (ScUF in PUF) in datoteka z odgovori prebivalcev (PUF).

 

Citiraj raziskavo:

Meško, G., Eman, K. in Hacin, R. (2024). Varnost v lokalnih skupnostih, 2017 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VALOS17. https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS17_V1

 

Na podlagi raziskovalnih podatkov je nastalo več publikacij, npr.:

Meško, G., Pirnat, U., Erčulj, V., & Hacin, R. (2019). Analiza kakovosti odnosov med policisti in prebivalci v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(2), 176–195.

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/publikacije/revija-za-kriminalistiko/102096-rkk-2019-2

 

Hacin, R., & Eman, K. (2019). Police officers perception of threats in urban and rural environments. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(5), 455–468.

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/publikacije/revija-za-kriminalistiko/105237-rkk-2019-5


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. julij 2024 | v kategoriji: Obvestila