Skoči do osrednje vsebine

Pomladni seminar priprave na študij magistrskega programa Kulturne študije


Priprava na študij magistrskega programa Kulturne študije je program, s pomočjo katerega vam omogočamo, da pridobite manjkajoča znanja s področja kulturnih študij, ki jih potrebujete za vpis na 2. stopnjo študija Kulturne študije

Zakaj bi se vpisali na program?

Se želite vpisati na drugostopenjski program Kulturne študije? Prihajate iz Slovenije ali tujine ter končujete ali ste končali univerzitetni študijski program 1. stopnje? Ne izpolnjujete predpisanih vpisnih pogojev, ker je ali bo vaša dodiplomska izobrazba z drugega strokovnega področja? Vpišite se na Pripravo na študij magistrskega programa Kulturne študije!

Z uspešno opravljenim seminarjem osvojite predznanje in 10 kreditnih točk, s čimer izpolnite pogoje za vpis na magistrski študijski program Kulturne študije na Fakulteti za družbene vede. Sam vpisni postopek poteka posebej in se je potrebno na program tudi prijaviti.

Rok prijave: 15. 4. 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest
Prijavite se

Kako seminar poteka?

Interaktivni seminar z največ 15 udeleženci in 8 predavatelji izvajamo na fakulteti oziroma na daljavo preko spletne platforme Zoom. Izvedenih je 30 ur seminarja (s predvidenim predhodnim individualnim študijem udeležencev).

Seminar poteka v slovenskem jeziku.

Kaj je vsebina programa?

1. seminar: Uvod v kulturne študije (prof. dr. Peter Stanković): 4 ure

2. seminar: Temeljna epistemološka vprašanja v sodobni metodologiji družboslovnega raziskovanja (prof. dr. Franc Mali): 4 ure

3. seminar: Osnove znanstvenega pisanja (izr. prof. dr. Ksenija Šabec): 4 ure

4. seminar: Štirje temeljni koncepti moderne filozofije: subjekt, substanca, jezik, telo (izr. prof. dr. Mirt Komel): 4 ure

5. seminar: Ideologije vizualnega (prof. dr. Mitja Velikonja): 2 uri

6. seminar: Kulturološko raziskovanje (izr. prof. dr. Aljoša Pužar): 4 ure

7. seminar: Uvod v socialno in kulturno antropologijo (izr. prof. dr. Karmen Šterk): 4 ure

8. seminar: Religija in religiologija (prof. dr. Aleš Črnič): 4 ure

9. Samostojno delo: akademski esej, utemeljen na sistematični analizi literature (pisni izdelek)

10. Preverjanje znanja

Učni načrt

Urnik bo objavljen naknadno

Kdo so izvajalci seminarja?

Program izvajajo prof. dr. Peter Stanković (odgovorni nosilec), prof. dr. Aleš Črnič, izr. prof. dr. Karmen Šterk, prof. dr. Mitja Velikonja, izr. prof. dr. Aljoša Pužar, prof. dr. Franc Mali, izr. prof. dr. Mirt Komel, izr. prof. dr. Ksenija Šabec

Odgovorni nosilec: prof. dr. Peter Stanković

Kako program zaključite?
Program uspešno zaključite z opravljenim individualnim kratkim pisnim izdelkom/akademskim esejem (30 % ocene) ter izpitom (70 % ocene).

Cena:
750 EUR za zunanje udeležence / 600 EUR za alumne UL in študente UL (študenti priložijo potrdilo o vpisu na študijski program UL za tekoče leto).  

Znesek lahko poravnate v treh obrokih.
Račun boste prejeli na svoj e-naslov.


Nazaj na seznam vseh obvestil