Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Aleš Črnič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Aleš Črnič, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-165
   Email: is.jl-inu.vdf@cinrc.sela
   Govorilne in uradne ure:
   Sreda, 10.30 - 12.00
   (obvezna predhodna najava prek e-pošte)


   Prostor:
   BP 24
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Sodobna religijska in duhovna gibanja
   Uvod v religiologijo

   Podiplomski študij
   Kulturološko raziskovanje II
   Religije in kulture v 21. stoletju

   Doktorski študij
   Temelji religiologije
   Ekspertna področja:
   Religijske študije, religijska svoboda, religija in javna šola, nova religijska gibanja, družbeni in kulturni vidiki vegetarijanstva, religija in popularna kultura, religija in politika, azijske religije
  • Aleš Črnič (1971) je leta 2002 doktoriral s področja družbenih ved (natančneje sociologije religije). Njegovi raziskovalni interesi, ki jih udejanja na Centru za preučevanje kulture in religije, so osredotočeni predvsem na znanstveno preučevanje sodobnih religijskih dogajanj, o čemer tudi predava na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi s preučevanjem kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva. Je koordinator religiološkega modula magistrskega programa Kulturne in religijske študije in skrbnik doktorskega področja religiologije v okviru interdisciplinarnega univerzitetnega doktorskega programa Družboslovje in humanistika.

   Strokovno se je izpopolnjeval na Univerzi v Oxfordu in kot Fulbrightov gostujoči raziskovalec na Kalifornijski univerzi v Berkeleyu. Več kot desetletje je bil član predsedstva Mednarodnega združenja za preučevanje religije v Srednji in Vzhodni Evropi – ISORECEA, v katerem je po en mandat opravljal funkciji generalnega sekretarja in podpredsednika.

   Je pobudnik religiološke sekcije Slovenskega sociološkega društva, ki jo je tudi vodil med 2004 in 2018. Od njene ustanovitve leta 2005 je urednik knjižne zbirke Kult, v okviru katere izhajajo monografske analize sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih vprašanj.

   Od leta 2000 je izvedel na desetine javnih nastopov v elektronskih in tiskanih medijih (intervjuji, polemike ipd.) na temo sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih dogajanj. Jeseni 2011 je iniciiral Državljansko tribuno za prostore svobode, ki je izvedla vrsto civilnodružbenih akcij. V letih 2012-2013 je bil (prvi) koordinator Svobodne univerze.

   Med marcem 2013 in septembrom 2014 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo.

  • Izbrana bibliografija

   Znanstvene monografije:

   • Na vodnarjevem valu: nova religijska in duhovna gibanja, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2012. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-235-619-4. ISBN 978-961-235-620-0 (ePub).
   • V imenu Krišne: družboslovna študija gibanja Hare Krišna, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2005. 222 str., ilustr. ISBN 961-235-217-8.

   Znanstveni članki:

   • Slovenske ustvarjene verske skupnosti in njihov kontekst. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 294-311, 562-563. (V soavtorstvu z LESJAK, G.) 
   • Kein homogenes Land : neue religiöse Bewegungen in Slowenien. Religion & Gesellschaft in Ost und West, ISSN 2235-2465, 2016, jg. 44, nr. 2, str. 21-23.
   • Religiöser Pluralismus in Slowenien. Ost-West, europäische Perspektiven, ISSN 1439-2089, 2015, jg. 16, hft. 4, str. 297-303.
   • iReligion : religious elements of the Apple phenomenon. Journal of religion and popular culture, ISSN 1703-289X, 2014, vol. 26, no. 3, str. 353-364. (V soavtorstvu s POGAČNIK, A.)

   • Studying social aspects of vegetarianism: a research proposal on the basis of a survey among adult population of two slovenian biggest cities. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2013, vol. 37, no. 4, str. 1111-1120.

   • Religious pluralisation in Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 205-232, 264, tabele. (V soavtorstvu s Komel, M., Smrke, M., Šabec, K., Vovk, T.)
   • Sodobni satanizem : med kultom nasprotovanja in novodobniško samoreligijo. Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2012, 14, [št.] 1, str. 51-72.
   • Sodobne protisatanistične panike: akcije in reakcije. Teor. praksa, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 753-766.
   • Nove religije? A mislite krščanstvo? Sodobno poganstvo na Slovenskem. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2011, letn. 21, str. 163-178.
   • Sociokulturni vidiki vegetarijanstva in njegovih percepcij. Družbosl. razpr., dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 113-134.
   • The changing concept of New Age: a case study of spiritual transformation of the Slovenian president. Journal of alternative spiritualities and New Age studies, 2009, let. 4, str. 17-29.
   • Cult versus Church Religiosity: Comparative Study of Hare Krishna Devotees and Catholics in Slovenia. Social Compass, 2009, let. 56, št. 1, str. 117-135.
   • New religions in "New Europe". Journal of church and state, Summer 2007, let. 49, št. 3, str. 517-551.
   • O, Holy Simplicity! Registering a religion in Slovenia. Religion, State and Society, Mar. 2007, let. 35, št. 1, str. 69-79. (V soavtorstvu z G. Lesjak.)

   Poglavja v monografijah:

   • Vegetarijanstvo in razred. V: LUTHAR, Breda (ur.). Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014, str. 201-221.
   • Neopaganism in Slovenia. V: AITAMURTO, Kaarina (ur.). Modern pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe, (Studies in contemporary and historical paganism). Durham: Acumen, 2013, str. 182-194.
   • Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii : próba porownania. V: BOROWIK, Irena (ur.). W poszukiwaniu ciągłości i zmiany : religia w perspektywie socjologicznej. Kraków: Nomos, 2012, str. 365-379. (V soavtorstvu s K. Zielinska)
   • Ethical and methodological dilemmas of scientific study of contemporary political dimensions of religion: the case of the Church of Holy Simplicity. V: GAVRILOVIĆ, Danijela (ur.). Revitalization of religion - theoretical and comparative approaches, (YSSSR Anuual, 16, 2009). Niš: YSSSR, 2009, str. 81-89.
   • Indian religious ideas and practices in Slovenia. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Indian studies: Slovenian contributions. Calcutta: Sampark, 2008, str. 81-108.
   • Sodobne religijske apokalipse: nova religijska gibanja in nasilje. V: SIMONITI, Iztok (ur.), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (ur.), ASSMANN, Jan. Religija in nasilje : eseji in razprave, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Revija 2000, 2008, str. 63-79.

   Strokovna monografija:

   • Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine: idejna študija. Velenje: Mestna občina, 2006. 119 str., ilustr. ISBN 961-91862-0-6. (Urednik in soavtor z DOBRILA, P. T., IFKO, S., KARDUM, S., KOPRIVŠEK, N., KRPAN, J. V., OJSTERŠEK, A.)


   Osebna bibliografija