Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Aleš Črnič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Aleš Črnič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-165
  Email: is.jl-inu.vdf@cinrc.sela
  Govorilne in uradne ure:
  Četrtek, 12.00 - 13.30
  Obvezna predhodna najava prek e-pošte.


  Prostor:
  BP 24
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Sodobna religijska in duhovna gibanja
  Uvod v religiologijo

  Podiplomski študij
  Kulturološko raziskovanje II
  Religije in kulture v 21. stoletju

  Doktorski študij
  Temelji religiologije
  Ekspertna področja:
  Religijske študije, religijska svoboda, religija in javna šola, nova religijska gibanja, družbeni in kulturni vidiki vegetarijanstva, religija in popularna kultura, religija in politika, azijske religije
 • Aleš Črnič (1971) je leta 2002 doktoriral s področja družbenih ved (natančneje sociologije religije). Njegovi raziskovalni interesi, ki jih udejanja na Centru za preučevanje kulture in religije, so osredotočeni predvsem na znanstveno preučevanje sodobnih religijskih dogajanj, o čemer tudi predava na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi s preučevanjem kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva in veganstva. Je koordinator religiološkega modula izbirnih predmetov na dodiplomski stopnji in skrbnik doktorskega področja religiologije v okviru interdisciplinarnega univerzitetnega doktorskega programa Družboslovje in humanistika.

  Je predsednik Slovenskega religiološkega društva, koordinator Regionalne religiološke mreže in pobudnik religiološke sekcije Slovenskega sociološkega društva, ki jo je vodil med 2004 in 2018. Od njene ustanovitve leta 2005 je urednik knjižne zbirke Kult, v okviru katere izhajajo monografske analize sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih vprašanj.

  Strokovno se je izpopolnjeval na Univerzi v Oxfordu in kot Fulbrightov gostujoči raziskovalec na Kalifornijski univerzi v Berkeleyu. Več kot desetletje je bil član predsedstva Mednarodnega združenja za preučevanje religije v Srednji in Vzhodni Evropi – ISORECEA, v katerem je po en mandat opravljal funkciji generalnega sekretarja in podpredsednika.

  Od leta 2000 je izvedel na desetine javnih nastopov v elektronskih in tiskanih medijih (intervjuji, polemike ipd.) na temo sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih dogajanj. Jeseni 2011 je iniciiral Državljansko tribuno za prostore svobode, ki je izvedla vrsto civilnodružbenih akcij. V letih 2012-2013 je bil (prvi) koordinator Svobodne univerze.
 • IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

  Znanstvene monografije:

  • Religija in šola  poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šoli. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. 183 str., ilustr. Knjižna zbirka Kult. ISBN 978-961-235-990-4. (V soavtorstvu s POGAČNIK, A.)
  • Na vodnarjevem valu: nova religijska in duhovna gibanja, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2012. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-235-619-4. ISBN 978-961-235-620-0 (ePub).
  • V imenu Krišne: družboslovna študija gibanja Hare Krišna, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2005. 222 str., ilustr. ISBN 961-235-217-8.


  Znanstveni članki:

  • Invented religion, the awakened polis, and sacred disestablishment: the case of Slovenia's "Zombie Church". Politics and religion. Sep. 2021, vol. 14, no. 3, str. 526-551, ilustr. ISSN 1755-0483. DOI: 10.1017/S1755048320000553. (V soavtorstvu z WADSWORTH, Nancy D.)
  • A critique of Islamophobia: in defence of European culture. European review. Aug. 2020, vol. 28, no. 4, str. 707-720. ISSN 1062-7987. DOI: 10.1017/S1062798720000071.
  • Religious symbols in public schools: key issues and debates. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 4, str. 109-127. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/37. (V soavtorstvu s POGAČNIK, A.)
  • Kritika sodobnega slovenskega domoljubja in predlog alternativnega modela progresivnega patriotizma. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-mar. 2019, letn. 56, št. 1, str. 118-133, 311-311. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/kritika-sodobnega-slovenskega-domoljublja-in-predlog-alternativnega-modela-progresivnega-patriotizma.pdf?sfvrsn=0.
  • Kein homogenes Land: neue religiöse Bewegungen in Slowenien. Religion & Gesellschaft in Ost und West, ISSN 2235-2465, 2016, jg. 44, nr. 2, str. 21-23.
  • Religiöser Pluralismus in Slowenien. Ost-West, europäische Perspektiven, ISSN 1439-2089, 2015, jg. 16, hft. 4, str. 297-303.iReligion: religious elements of the Apple phenomenon. Journal of religion and popular culture, ISSN 1703-289X, 2014, vol. 26, no. 3, str. 353-364. (V soavtorstvu s POGAČNIK, A.)
  • Studying social aspects of vegetarianism: a research proposal on the basis of a survey among adult population of two slovenian biggest cities. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2013, vol. 37, no. 4, str. 1111-1120.
  • Religious pluralisation in Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 205-232, 264, tabele. (V soavtorstvu s Komel, M., Smrke, M., Šabec, K., Vovk, T.)
  • The changing concept of New Age: a case study of spiritual transformation of the Slovenian president. Journal of alternative spiritualities and New Age studies, 2009, let. 4, str. 17-29.
  • Cult versus Church Religiosity: Comparative Study of Hare Krishna Devotees and Catholics in Slovenia. Social Compass, 2009, let. 56, št. 1, str. 117-135.
  • New religions in "New Europe". Journal of church and state, Summer 2007, let. 49, št. 3, str. 517-551.
  • O, Holy Simplicity! Registering a religion in Slovenia. Religion, State and Society, Mar. 2007, let. 35, št. 1, str. 69-79. (V soavtorstvu z G. Lesjak.)


  Poglavja v monografijah:

  • Hinduism in Slovenia. V: JACOBSEN, Knut A. (ur.), SARDELLA, Ferdinando (ur.). Handbook of Hinduism in Europe. Vol. 2, Hindu presence in European countries. Leiden; Boston: Brill, cop. 2020. Str. 1444-1456. Handbook of oriental studies, Section 2, South Asia, vol. 35/2. ISBN 978-90-04-42942-0, ISBN 978-90-04-43344-1. ISSN 0169-9377. DOI: 10.1163/9789004432284_060.
  • Vegetarijanstvo in razred. V: LUTHAR, Breda (ur.). Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014, str. 201-221.
  • Neopaganism in Slovenia. V: AITAMURTO, Kaarina (ur.). Modern pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe, (Studies in contemporary and historical paganism). Durham: Acumen, 2013, str. 182-194.
  • Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii : próba porownania. V: BOROWIK, Irena (ur.). W poszukiwaniu ciągłości i zmiany : religia w perspektywie socjologicznej. Kraków: Nomos, 2012, str. 365-379. (V soavtorstvu s K. Zielinska)
  • Ethical and methodological dilemmas of scientific study of contemporary political dimensions of religion: the case of the Church of Holy Simplicity. V: GAVRILOVIĆ, Danijela (ur.). Revitalization of religion - theoretical and comparative approaches, (YSSSR Anuual, 16, 2009). Niš: YSSSR, 2009, str. 81-89.
  • Indian religious ideas and practices in Slovenia. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Indian studies: Slovenian contributions. Calcutta: Sampark, 2008, str. 81-108.
  • Sodobne religijske apokalipse: nova religijska gibanja in nasilje. V: SIMONITI, Iztok (ur.), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (ur.), ASSMANN, Jan. Religija in nasilje: eseji in razprave, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Revija 2000, 2008, str. 63-79.


  Strokovna monografija
  :

  • Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine: idejna študija. Velenje: Mestna občina, 2006. 119 str., ilustr. ISBN 961-91862-0-6. (Urednik in soavtor z DOBRILA, P. T., IFKO, S., KARDUM, S., KOPRIVŠEK, N., KRPAN, J. V., OJSTERŠEK, A.)


  Osebna bibliografija