prof. dr. Franc Mali

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Franc Mali,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-306
  Email: is.jl-inu.vdf@ilam.cnarf
  Govorilne in uradne ure:

  VSAK  TEDEN OB  ČETRTKIH:  12,15h - 14,15h

   

   


  Prostor:
  BP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti
  Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti
  Epistemologija družbenih ved
  Metode kvalitativne analize
  Pisanje diplomskega dela

  Doktorski študij
  Metodologija in epistemologija družbenih ved
  Ekspertna področja:

  Sociologija znanosti

  Epistemologija družbenih ved

  Družbeni, etični in pravni vidiki razvoja novih tehnologij

  Krepitev človeka

  Kognitivno izboljševanje, transhumanizem in posthumanizem

  Raziskovalno-razvojne in inovacijske politike

  Sistemi ocenjevanja v znanosti

  Znanstveni in tehnološki indikatorji

  Scientometrika

  Znanost in javnost

  Družbeni vidiki prenosa znanja in intemeriarne znanstvene strukture

  Znanstvena omrežja

 • Poučuje predmete s področja epistemologije družbenih ved in družbenih študij znanosti in tehnologije na dodiplomskem in doktorskem študiju.  Raziskovalno deluje na Centru za preučevanje znanost v okviru Inštituta za družbene vede FDV-ja. Je tudi predstojnik tega centra.  Znanstveno-raziskovalno in strokovno se v zadnjih letih ukvarja z družbenimi, etičnimi in pravnimi vidiki razvoja naprednih tehnologij, odnosom med znanostjo in javnostjo, vprašanjem  znanstvene politike in vrednotenja znanstvenih rezultatov, s poudarkom na bibliometričnih analizah. Bil je gostujoči raziskovalec na Institut fuer Technik- und Wissenschaftsforschung v Gradcu (IAS -STS fellowship v letih  2004 in 2009), Univerzi v Bielefeldu (DAAD fellowship 1998), Univerzi Johannes Kepler v Linzu (Alpe-Adria fellowship 1992),  Univerzi na Dunaju (1989).  Znanstveno in profesionalno deluje v različnih mednarodnih združenjih s področja družbenih študij znanosti in tehnologije, kot so European Association for Study of Science and Technology (EASST),  Gesellschaft fuer Wissenschaft und Technikforschung (GWTF),  European Sociological Association  (ESA). Od 1999 – 2009 je bil član izvršnega odbora SSTNET (The Sociology of Sociology and Technology Research Network) pri ESA. Raziskovalno je deloval v različnih mednarodnih raziskovalnih projektih:  PHARE Multi-Country Programme  in Higher Education, 5th CRE Academic Task Force - Capacity Building and Human Resources Development Measures for Higher Education,  ESA Project International Network on Social Capital and Performance,  7 EU FP Feasibility Study for creating a European University Data Collection,  7 EU FP Ethics in Public Policy-Making: the Case of Human Enhancement. Trenutno je s sodelavci iz Centra za preučevanje znanosti vključen v 7 EU FP Synthetic biology – Engaging with new and Emerging Science and Technology in Responsible Governance of the Science and Society Relationship.  Kot član mednarodnih evalvacijskih timov je bil vključen v evalvacijo raziskovalnih in univerzitetnih institucij v različnih evropskih državah: Latviji, Estoniji, Makedoniji, Bosni, etc.  Večkrat je sodeloval tudi kot evalvator v 6 Okvirnem programu Evropske komisije. Je član uredniškega odbora osrednje evropske revije za področje družbenih študij znanosti in tehnologije Science & Technology Studies.
 • Stran Centra za proučevanje znanosti na Facebooku:

  https://www.facebook.com/centrescience