Skoči do osrednje vsebine

Pomladni seminar priprave na študij magistrskih programov Mednarodni odnosi in Evropske študije


Pomladni seminar priprave na študij magistrskih programov Mednarodni odnosi in Evropske študije

Pomladni seminar priprave na študij magistrskih programov Mednarodni odnosi in Evropske študije je program, s pomočjo katerega vam omogočamo, da pridobite manjkajoča znanja s področij mednarodnih odnosov in evropskih študij, ki jih potrebujete za vpis na 2. stopnjo študija navedenih programov. 

Zakaj bi se vpisali na program?

Se želite vpisati na prenovljena drugostopenjska programa Mednarodni odnosi (MO) ali Evropske študije (EŠ)? Prihajate iz Slovenije ali tujine ter končujete ali ste končali univerzitetni študijski program 1. stopnje? Ne izpolnjujete predpisanih vpisnih pogojev, ker je ali bo vaša dodiplomska izobrazba z drugega strokovnega področja? Vpišite se na Pomladni seminar! Z uspešno opravljenim seminarjem osvojite predznanje in 10 kreditnih točk, s čimer izpolnite pogoje za vpis na magistrska študijska programa  MO ali EŠ na Fakulteti za družbene vede. Sam vpisni postopek poteka posebej in se je potrebno na program tudi prijaviti.

Rok prijave: 22. 3. 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Prijavite se

Kako seminar poteka?

Interaktivni seminar z največ 15 udeleženci in 9 predavatelji izvajamo na daljavo preko spletne platforme Zoom. Izvedenih je 28 kontaktnih ur interaktivnih delavnic (s predvidenim predhodnim individualnim študijem udeležencev).

Seminar poteka v angleškem jeziku.

 

Kaj je vsebina programa?

Mednarodni odnosi kot pojav in disciplina

- Opredelitev mednarodne skupnosti (prof. dr. Zlatko Šabič): delavnica, 3 ure

- Teorije in raziskovanje v okviru discipline mednarodni odnosi in področja evropske študije (izr. prof. dr. Marko Lovec): delavnica, 3 ure

 

Mednarodni ekonomski odnosi

- Teorije mednarodne menjave (prof. dr. Andreja Jaklič): delavnica, 4 ure

- Regionalna ekonomska intergracija (izr. prof. dr. Anže Burger): delavnica, 2 uri

 

Mednarodno pravo in institucije

- Mednarodno pravo (doc. dr. Matjaž Nahtigal): delavnica, 4 ure

- Mednarodne organizacije (prof. dr. Zlatko Šabič): delavnica, 2 uri

- Evropska intergracija (doc. dr. Jure Požgan): delavnica, 2 uri

 

Izbrana področja mednarodnih odnosov

- Mednarodni razvoj (doc. dr. Matjaž Nahtigal): delavnica, 2 uri

- Človekove pravice (prof. dr. Petra Roter): delavnica, 2 uri

- Diplomacija (prof. dr. Boštjan Udovič): delavnica, 2 uri

- Zunanja politika (prof. dr. Ana Bojinović Fenko): delavnica, 2 uri

 

Samostojno delo: akademski esej, utemeljen na sistematični analizi literature (pisni izdelek)

Preverjenje znanja

Učni načrt

Kdo so izvajalci seminarja?

Program izvajajo prof. dr. Ana Bojinović Fenkoprof. dr. Zlatko Šabičizr. prof. dr. Marko Lovecprof. dr. Andreja Jakličizr. prof. dr. Anže Burger, doc. dr. Matjaž Nahtigaldoc. dr. Jure Požganprof. dr. Boštjan Udovič in prof. dr. Petra Roter.

Odgovorna nosilka: prof. dr. Ana Bojinović Fenko
Tutorja učitelja: doc. dr. Jana Arbeiter in doc. dr. Faris Kočan

Kako program zaključite?

Program uspešno zaključite z opravljenim individualnim kratkim pisnim izdelkom/akademskim esejem (30 % ocene) in ustnim izpitom (70 % ocene).

Cena:

750 EUR za zunanje udeležence / 600 EUR za alumne UL in študente UL (študenti priložijo potrdilo o vpisu na študijski program UL za tekoče leto) / 450 EUR za alumne in študente FDV.  

Znesek lahko poravnate v treh obrokih.

Račun boste prejeli na svoj e-naslov.

 


Nazaj na seznam vseh obvestil