Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Diskurz "dobrega" staševanja: vpliv starševske podpore na neenakosti v izobraževanju

Diskurz »dobrega« starševanja in ustrezne prakse so večinoma prilagojeni srednjemu razredu, pri tem pa ne upoštevajo družbenih, ekonomskih in političnih ovir ter neenakosti. Norma »dobrega« starševanja je zaradi tega pogosto nedosegljiva za družine z nižjim socialnim in kulturnim kapitalom ter še posebej za družine iz deprivilegiranih družbenih okolij.

18. september 2023 | Objave, Promocija znanosti

RAZISKOVALNI DAN FDV 2023: o umetni inteligenci v družboslovnem raziskovanju

Del programa letošnjega Raziskovalnega dne smo namenili tudi predstavitvi pilotnih rezultatov ankete o rabi umetne inteligence, ki jih je predstavil dr. Gregor Petrič s Centra za metodologijo in informatiko UL FDV. Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki smo jo izvedli med študenti FDV.

25. maj 2023 | Dogodek, Raziskava

Medijska kultura in digitalna pismenost, strokovni posvet

Na posvetu so se udeleženci seznanili z nekaterimi ugotovitvami projekta Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana, nato pa sodelovali na delavnicah o digitalni pismenosti, branju v dobi digitalnih medijev in praksah mladih na družbenih omrežjih.

30. marec 2023 | Raziskave, Dogodek, Projekti

Revija Digital Health objavila članek o kvaliteti informacij, ki se izmenjujejo v spletni zdravstveni skupnosti Med.Over.Net

Rezultati kažejo, da je kvaliteta sporočil še posebej problematična v t.i. družabnih forumih, medtem ko posvetovalni forumi izkazujejo visoko stopnjo natančnosti, zaupljivosti, relevantnosti in argumentacije.

3. marec 2023 | Raziskave, Znanost, Objave

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | CPS

Množični mediji, javna sfera in družbene spremebe - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027 | CDK

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 30. november 2026 | CPR

N6-0302-Spominjanje začetkov digitalizacije: kulturološki in medijskoarheološki vidiki tehnotopizma, tehnopesimizma in tehnonostalgije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. julij 2025 | CPKR

NOO VŽU, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba

Nosilec projekta: asist.dr. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

NOO IUČ, Digitalni študijski program

Nosilec projekta: doc.dr. Tanja Kerševan | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | Delavna skupina NOO

E+ Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2024 | CPR

Fostering capacity building for civic resilience and participation: Dialogic communication ethics and accountability

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. junij 2023 - 31. maj 2026 | CDTPR

MP- Training - 2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023 | ADP

MP-CESSDA-CVS-2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023 | ADP