Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Revija Digital Health objavila članek o kvaliteti informacij, ki se izmenjujejo v spletni zdravstveni skupnosti Med.Over.Net

Rezultati kažejo, da je kvaliteta sporočil še posebej problematična v t.i. družabnih forumih, medtem ko posvetovalni forumi izkazujejo visoko stopnjo natančnosti, zaupljivosti, relevantnosti in argumentacije.

3. marec 2023 | Raziskave, Znanost, Objave

Opolnomočenje mladih proti spolnim stereotipom

Ključni cilj EMPATH projekta je zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v vzgojno-izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakih možnosti spolov v izobraževalne prakse.

21. februar 2023 | Znanost, Projekti

Objava rezultatov raziskave o podpornem sistemu e-oskrbe s funkcijo spremljanja telesne dejavnosti

Avtorice doc. dr. Simona Hvalič Touzery, Mojca Šetinc in izr. prof. dr. Vesna Dolničar s Centra za družboslovno informatiko UL FDV med med drugim ugotavljajo, da so bili pozitivni učinki uporabe testirane storitve večja telesna dejavnost, osveščenost o njenem pomenu in večji občutek varnosti.

31. januar 2023 | Raziskave

Krepitev druženja, samopredstavljanja in igranja: študija digitalnih scenarijev osnovnošolcev v kontekstu epidemije

Prof. dr. Tanja Oblak Črnič in asist. dr. Barbara Neža Brečko sta na dnevu ARRS 2022 prejeli priznanje Odličnost v znanosti za prispevek o vrstah digitalnih scenarijev, ki so jih vzpostavljali otroci, medtem ko so se soočali z izzivi vsakodnevne izolacije v času epidemije Covid-19.

7. december 2022 | Dosežki, Raziskave, FDV

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | CPS

Množični mediji, javna sfera in družbene spremebe - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027 | CDK

NOO IUČ, Digitalni študijski program

Nosilec projekta: doc.dr. Tanja Kerševan Smokvina | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | Delavna skupina NOO

NOO VŽU, Mapiranje

Nosilec projekta: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | Delavna skupina NOO

NOO VŽU, Sodobna družbena tveganja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Simona Zavratnik | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 31. december 2025 | Delavna skupina NOO

Religijske skupnosti v virtualni dobi

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | CPKR

MP- Training - 2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023 | ADP

MP-CESSDA-CVS-2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023 | ADP

Smart and green innovation approaches for scaling up digital transformation opportunities in CE

Nosilec projekta: asist. Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. marec 2023 - 28. februar 2026 | CDI

EU-H-TRUEDEM HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08 – Representative democracy in flux.

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Krašovec | Trajanje projekta: 1. januar 2023 - 31. december 2026 | CPR