Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Internet slabo vpliva na duševno dobrobit deklet

Anketa, ki so jo februarja in marca 2022 izvedli med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je pokazala, da se vpliv interneta na dekleta in fante razlikuje. Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

14. september 2022 | Raziskave, FDV

Opolnomočenje za doseganje vedenjskih in družbenih sprememb

Mnogi oblikovalci politik in programov za spreminjanje vedenja in doseganja družbenih sprememb trdijo, da strmijo k opolnomočenju ljudi. Pa jim to uspeva?

2. junij 2022 | Raziskave

Objavljeni izsledki raziskave o življenju vojaških družin v času prvega zaprtja države zaradi pandemije

Avtorice pritrjujejo mednarodnim podatkom iz civilnega okolja, ki ugotavljajo, da so v času zaprtja držav levji delež skrbstvenih, gospodinjskih in šolskih obveznosti prevzele ženske, matere.

11. oktober 2021 | Raziskave

Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavlja prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o odnosu mladih do cepljenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 15 in 30 let. Mladi večinsko cepljenju ne nasprotujejo, izrecno ga zavrača 30 odstotkov.

8. september 2021 | Raziskave, FDV

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 30. november 2027 | CPR

IC Arhiv družboslovnih podatkov - CESSDA ERIC PLAČE

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | ADP

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | CDK

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027 | CMI

UL – CELSA Membering as Resistance. Inclusive Commemorations Versus Competitive Victimhood After Mass Atrocity in the Former Yugoslavia, Združenje CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance)

Nosilec projekta: doc.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2024 | CPKR

TP-BledCom 2022, 28. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2022 | CMOJ

TP ESFRI-MIZŠ

Nosilec projekta: asist.dr. Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2023 | CDI

N5-0222 Politični potencial teorij zarote.Študija Poljske in Slovenije

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2025 | ORC

EU - HE ESFRI

Nosilec projekta: asist.dr. Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. april 2022 - 31. marec 2026 | CDI

EU - E+ EVI-DEMS Enhancing Volunteer Impact - Developing European Management Standards

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 31. marec 2023 | CPR

SIC-SI Safer Internet Centre Slovenia 2022-2024

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 29. februar 2024 | CDI

TrACeD Tackling gender based cyberviolence among adolescent girls and young women

Nosilec projekta: Urška Valentič | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 29. februar 2024 | CDI