Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevalni tečaj ruskega jezika 3 (60 ur)


Trajanje:60 ur

Cena:Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

Stopnja jezikovnega tečaja: A2
Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Tečaj z obsegom 60 učnih ur je namenjen poslušalcem, ki so že opravili Nadaljevalni tečaj ruskega jezika 2  oziroma že imajo ustrezno predznanje jezika na stopnji A2.2 evropskega referenčnega okvira. Po zaključenem tečaju bodo udeleženci znali uporabljati zahtevnejša besedišča in osnovne besedne zveze ter se bodo lažje sporazumevali in razumeli splošna, poljudna besedila in besedila, vezana na mednarodne odnose med Rusijo in Evropsko unijo pa tudi širše.

Udeleženci bodo osvojili  znanje ruščine v okviru stopnje B.1 po evropski jezikovni lestvici kot podlago za nadaljnje izobraževanje ter pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

  • razumevanje in obvladanje slušnih, govornih in bralnih spretnosti za zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v ruskem strokovnem jeziku
  • razumevanje in obvladanje zahtevnejših slovničnih vsebin, potrebnih za kompetentno sporazumevanje v ruskem jeziku, ki so navedene v opisu učne vsebine
  • razumevanje in uporaba osnov skladnje ruskega jezika
  • razumevanje zahtevnejših pisanih besedil in obvladanje izrazoslovja in komunikacijskih vzorcev s področja mednarodnih in evropskih odnosov
  • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter spletnih predstavitev
  • bonton v ruskem poslovnem okolju

Slušatelji bodo ob zaključku tečaja usposobljeni za govorno in pisno komunikacijo v zahtevnejših situacijah v formalnem in neformalnem poslovnem okolju ter razumeli strokovne razprave s svojega strokovnega področja.

Metode  dela:

 

  • Predavanja, predstavitev besedišča in slovničnih struktur na podlagi učbenika
  • Vaje iz delovnega zvezka in dodatnih virov)
  • Govorni nastopi
  • Delo v parih

Prejem gradiva:  Gradivo bodo udeleženci prejeli na tečaju

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Udeleženci tečaja imajo možnost izleta v Rusijo, prav tako lahko obiščejo poletno šolo na Severno-Kavkaški univerzi po zelo ugodni ceni.


Čas izvajanja: 14. februar 2023–30. maj 2023, ponedeljek in sreda od 17.30 do 19.00.

Rok za oddajo prijav: 10. februar 2023


Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mašo Rošićali skenirano na e-naslov: masa.rosic@fdv.uni-lj.si.  Prijavo lahko oddate tudi v nabiralnik št. 122.

Študente, ki niso s Fakultete za družbene vede, prosimo, da priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2022/23.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil