Skupni magistrski program Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG)

Mednarodni skupni magistrski program PoSIG (Politologija – integracija in vladovanje) je skupni program devetih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani. UL, Fakulteta za družbene vede je ena od sodelujočih partnerjev v okviru programa. Vsebinsko je program precej drugačen od skupnih magistrskih programov, ki smo jih poznali doslej, saj je precej bolj odprt in omogoča precej višjo stopnjo fleksibilnosti in izbirnosti študija, gre pa seveda v osnovi za izredni (plačljiv) študij, kjer si konzorcij prizadeva pridobiti dodatna EU sredstva (Erasmus master JD, Erasmus mobility, ipd.) z namenom pridobiti čim večje število študentov. Program temelji na šestih vsebinskih modulih (Mednarodni odnosi, Evropske študije, Javna uprava, Politična teorija, Primerjalne politike, Metodologija). UL-FDV je (so)nosilka štirih modulov (Javna uprava, Primerjalne politike, Metodologija, Politična teorija), z izbirnimi vsebinami pa sodeluje še v modulu Evropske študije. Program razpisujeta Univerza v Ljubljani in Univerza v Salzburgu, Avstrija.

Študij traja dve leti in prinaša 120 ECTS točk, študenti pa ga opravljajo na dveh do štirih sodelujočih univerzah konzorcija (Univerza v Salzburgu, Univerza v Ljubljani, Univerza Cirila in Metoda, Skopje (Makedonija), European University Tirana, University of Tirana (obe Albanija), FAMA College, University of Business and Technology Priština (obe Kosovo), Sarajevo School of Science and Techology, University of Sarajevo (obe BiH)). Študenti, ki uspešno zaključijo študij, pridobijo skupno diplomo, akreditirano v vseh državah konzorcija.

Kontakt

Red. prof. dr. Miro Haček
Koordinator
miro.hacek@fdv.uni-lj.si

Več informacij o programu na spletni strani.

Osnovne informacije

Tip: Skupni evropski magistrski program Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG)
Trajanje: 2 leti
ECTS: 120 točk
Jezik: Angleški
Naziv: magister/magistrica politologije
Rok za prijavo: Maj 2018 (za generacijo 2018/2020)
Začetek: September 2018
Splošen pogoj za vpis: 180 ECTS
Šolnina: odvisna od izbire univerz, več informacij na www.euro-ps.org
(na UL-FDV 1.250 EUR na semester)

Pogoji in merila

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Skupni magistrski program Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG) temelji na mednarodnih standardih in merilih poučevanja političnih ved v skladu s stopnjo sedem evropskega ogrodja kvalifikacij, in v skladu z drugim ciklom kvalifikacij QF-EHEA.Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študij na programu PoSIG omogoča pridobitev širšega kroga znanja in izkušenj, kar diplomantom po opravljenem magistrskem študiju odpira večje možnosti pri zaposlitvi.