Politologija – politična teorija

Če vas zanimajo aktualne javne razprave o političnih in družbenih dilemah sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks. V programu sodelujejo nekateri izmed najbolj prominentnih znanstvenikov s tega področja, zato lahko študenti pričakujejo najaktualnejše pristope k obravnavi vprašanj državljanstva, biopolitike, dobre družbe, globalizacije, pravic in svoboščin ter države.

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Žiga Vodovnik

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60
Strokovni naslov: magister/magistrica politologije (mag. pol.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja in je zbral(a) 240 ECTS, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev...

Predmetniki

1. letnik 2017/18

Zakaj na program

Program obravnava te tematike prek različnih političnih teorij, zgodovine političnih idej, sodobne politične filozofije, političnega komuniciranja, politične ekonomije...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost študentov, razvoj sposobnosti skupinskega dela,...

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.