Politologija – politična teorija

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks. Čeprav se program v prvi vrsti specializira na obravnavo političnih teorij, študij na programu vseeno omogoča študentom/-tkam specializacijo v drugih poljih politične znanosti: e.g. politično komuniciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične ekonomija, primerjalne/globalne politike.  Program nudi živahno, stimulativno in podpirajoče študijsko okolje, kjer je posebna pozornost namenjena individualnim raziskovalnim preferencam študentov/-tk (i.e. individualni kurikulum), kar je nujno za kvalitetno znanstveno produkcijo ter njihov akademski/profesionalni razvoj. Program že nekaj let privablja študente/-tke z vseh koncev sveta in skupaj mislimo svet in vlogo politologije v njem.

Na programu sodelujejo nekateri izmed najbolj prominentnih znanstvenikov/-ic s tega področja, zato lahko študenti/-tke pričakujejo najaktualnejše teoretske in metodološke pristope k obravnavi vprašanj državljanstva, biopolitike, politične moči/razmerij, dobre družbe, gibanj, globalizacije, neenakosti, ekologije, pravic in svoboščin, države, ki so zastavljeni tako, da dosegajo najvišje standarde na podobnih programih vodilnih akademskih institucij v tujini. 

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Žiga Vodovnik

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60
Strokovni naslov: magister/magistrica politologije (mag. pol.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Program študente/-tke pripravi na nadaljevanje njihove akademske ali profesionalne poti z vrhunskimi znanjem v politologiji in predvsem z upoštevanjem individualnih raziskovalnih preferenc študentov/-tk (individualni kurikulum), kar je nujno za njihov akademski/profesionalni razvoj.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študij politične teorije odpira širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost študentov/-tk, razvoj sposobnosti skupinskega dela, nadgradnjo znanja tujih jezikov ter intenzivno vzpostavljanje profesionalnih stikov zunaj in znotraj Slovenije. Magistranti/-tke programa so visoko kvalificirani/-e za zaposlitev v mednarodnih vladnih (e.g. OZN, EU) in nevladnih organizacijah, raziskovalnih centrih (think-tankih), visokošolskih institucijah, podjetjih v zasebnem in javnem sektorju, transnacionalnih podjetjih, političnih strankah, medijih ali na ministrstvih.

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.