Novinarske študije

Podiplomski program Novinarske študije nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. 

Kontakt

Skrbnik programa:
izr. prof. dr. Igor Vobič

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica novinarskih študij (mag. nov. štud.)

Osnovne informacije

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Podiplomski program Novinarske študije diplomantom univerzitetnega programa Novinarstvo omogoča pridobitev celovite novinarske izobrazbe ...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Magistrice in magistri podiplomskega programa Novinarske študije so celovito usposobljeni za zaposlitev na novinarskih in uredniških delovnih mestih v vseh vrstah množičnih medijev. 

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.