Komunikologija

Program ponuja intenziven enoletni študij širokega spektra sodobnih tematik v okviru komunikologije in medijskih študij. Študente spodbuja k multidiscplinarnemu ukvarjanju s sodobnimi teoretičnimi, konceptualnimi in empiričnimi trendi v raziskovanju medijev in komuniciranja.

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima dva modula: Komuniciranje in družba ter Medijske študije in popularna kultura. Študentje se ob vpisu odločijo za enega od modulov.
Strokovni naslov: magister/magistrica komunikologije (mag. kom.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Modul Komuniciranje in družba postavlja komunikologijo v širši interdisciplinarni okvir družboslovja. Politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje,...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program pri obeh modulih sestoji iz dveh obveznih in štirih izbirnih predmetov, ki si jih študentje izberejo iz ponudbe posameznega modula oz. izmed predmetov,...

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....