Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Študijski program se ukvarja z razumevanjem povezanosti sodobne prakse in smernic na področju kadrovskega menedžmenta ter širših družbenih in ekonomskih sprememb. Znanja temeljnih družboslovnih disciplin so nadgrajena s specifičnimi znanji, tako da diplomantkam in diplomantom omogočajo uspešno načrtovanje kadrovske politike, zaposlovanje in odpuščanje delavcev, analiziranje dela, skrb za izobraževanje, napredovanje in kariero zaposlenih, oblikovanje sistemov ocenjevanja in nagrajevanja, uravnavanje odnosov med vodstvom in zaposlenimi ter analizo zadovoljstva zaposlenih. Kariera diplomantke in diplomante pelje v analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem področju v podjetjih, medijih, drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi in mednarodnih institucijah.

Aktualno

Maja D_web-thumbMaja Dizdarević je diplomirala iz sociologije. Danes je vodja Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Stoji za dejstvom, da se uspešna podjetja zavedajo, da jim uspeh kreirajo le najboljši in da je treba biti nenehno na preži za perspektivnimi kadri. Z ogromno volje, energije in motiviranostjo snuje s svojo ekipo vedno nove izvirne načine povezovanja študentov z zunanjim okoljem.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnica katedre: Maša Filipovič Hrast
Tutor učitelj: Branko Ilič

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani sociolog (UN) oz. diplomirana sociologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. soc. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Kompetence, ki jih kadrovski strokovnjak na področju upravljanja organizacij, človeških virov in znanja mora imeti in jih bomo posredovali in razvijali na programu, vključujejo splošne...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Kariera diplomante in diplomantke pelje v analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem področju v podjetjih, medijih, drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih,...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.