Kulturologija

Študijski program kulturologije je vznemirljiva kombinacija kulturnih študij, antropologije, religiologije, menedžmenta v kulturi ter nekaterih socioloških in filozofskih vsebin. Vsi ti pristopi omogočajo spoznavanje kulture v najširšem smislu besede, se pravi kot različnih sistemov vrednot, estetik, religij, pogledov na svet, življenjskih stilov in identitet. Še posebej močen poudarek je na preučevanju popularne kulture kot tiste kulture, ki jo posamezniki iz začetka tretjega tisočletja najbolj intenzivno trošimo in živimo.

Ker je človek v osnovi bitje kulture in ne nature in ker je kultura torej njegovo najpomembnejše okolje, je študij kulturologije tudi preučevanje nas samih – naših lastnih ujetosti v različne kulturne obrazce in samoumevnosti (tudi v tiste, ki se jih niti ne zavedamo). Pomemben del programa so tudi obiski različnih kulturnih prireditev, študijske ekskurzije, izleti in podobno.

Diplomantke in diplomanti kulturologije so kot »upravljalci s simboli in idejami« usposobljeni za delo na področju medijev (uredništva za kulturo in/ali življenjske stile), kulturnih industrij, založništva, kulturnih ustanov in festivalov, korporativnih oddelkov za trženje, turizma, nevladnih organizacij, medkulturne komunikacije in podobno. Kulturološko znanje je zelo uporabno tudi v podjetjih, saj je vsaka poslovna dejavnost usmerjena zadovoljevanju različnih potreb, potrebe pa so v prvi vrsti kulturna kategorija. 

Aktualno

Nina Pece_web-thumbNina Peče Grilc,univerzitetna diplomirana kulturologinja, že več let skrbi, da imajo v mestnem središču Ljubljančani in seveda vsi ostali na voljo visoko kakovosten filmski oziroma kulturni program. Zavzeta in predana direktorica Kinodvora zase pravi, da jo je od nekdaj privlačila kultura v vsej svoji širini, saj ji je odpirala bolj celovit pogled na to, kaj je človek.

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnik katedre: Mirt Komel
Tutorka učiteljica: Eva Vrtačič

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani kulturolog (UN) oz. diplomirana kulturologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kult. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Splošne kompetence so splošno-teoretska znanja, ki omogočajo široko reflektirano razumevanje raznovrstnih plasti kulturne resničnosti, disciplinarno specifičnejša znanja...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti oz. diplomantke kulturologije se lahko zaposlijo na praktično vseh področjih, kjer je zahtevana izobrazba družboslovne ali humanistične smeri...

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.