Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Študijsko področje programa Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije je z drugimi družboslovnimi in humanističnimi disciplinami prepletena analiza vloge medijev in komuniciranja v sodobni družbi. Kritično analizira kulturne, ekonomske, politične, zgodovinske ali sociološke vidike sodobne medijske družbe, položaj medijev in popularne kulture. S pomočjo veščinskih predmetov se povezuje z medijsko in kulturno produkcijo v praksi, kar daje diplomantom podlago za delo v kreativnih ali raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji in komuniciranjem v medijski in kulturni industriji.

Aktualno

Katja Bidovec_splet-thumbKatja Bidovec, magistrica komunikologije, je fotografinja, prejemnica priznanja Hanna Hardta za izstopajoče dosežke študentov, ki ga podeljujeta Katedra za medijske in komunikacijske študije in Slovensko komunikološko društvo.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnik katedre: Dejan Jontes
Tutorka učiteljica: Andreja Vezovnik

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani komunikolog (UN) oz. diplomirana komunikologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kom. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Medijske in komunikacijske študije so akademsko področje, v katerem je mogoče ustvarjalno izkusiti preplet različnih vidikov komuniciranja v sodobni družbi...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti komunikologije so obenem usposobljeni za delo v publicističnih in kulturnih institucijah, kot svetovalci in organizatorji komuniciranja javnih in državnih institucij...

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....