Evropske študije - družboslovni vidiki

Kulturna raznolikost, družbeni procesi in odnosi, proučevanje evropskih institucij, gospodarstva, prava in politike na ravni Evrope in Slovenije v svetu so glavne vsebine študijskega programa Evropske študije – družboslovni vidiki. Študentke in študenti pridobijo široko družboslovno znanje in se naučijo pogajalskih veščin ter tudi v tujih jezikih oblikovati stališča, sodelovati v razpravah, kritizirati, odločati in prepričevati. Diplomantke in diplomanti lahko nadaljujejo praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, na ministrstvih in v drugih državnih organih, podjetjih in nevladnih organizacijah.

Aktualno

Novak _resize-cropSamo Novak je diplomant evropskih študij. Po končanem dodiplomskem študiju se je odpravil v tujino  in tam opravil magisterij s področja mednarodnih odnosov ter pravni magisterij iz mednarodnega javnega prava. Zaposlen je kot višji svetovalec v kabinetu predsednika Državnega zbora Republike  Slovenije. 

Preberite več o njegovi karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Skrbnica programa: Ana Bojinović Fenko
Tutor učitelj: Boštjan Udovič

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka evropskih študij (UN) 
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. evr. štud. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Vas zanimajo družbeni in politični procesi v Evropi,
vsebinsko razgiban in interdisciplinaren program,
pester način študija z različnimi oblikami dela,
družba tujih študentov in obštudijske dejavnosti,
želite najti službo kjerkoli v Evropi?Predmeti

Zaposlitev in kariera

Naj se Evropa in Evropska unija pripravita – prihajajo trdi pogajalci, zanesljivi partnerji in odlični voditelji! Diplomanti in diplomantke lahko nadaljujete praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, v ministrstvih in drugih državnih organih, v podjetjih in v nevladnih organizacijah.

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.