Analitska sociologija

V središču poučevanja programa analitska sociologija je razumevanje in pojasnjevanje zapletenosti sodobnega družbenega življenja ter iskanje predlogov za odgovorno soupravljanje sodobnih družb, zavedajoč se njihove globalne prepletenosti.

Študenti med študijem pridobijo znanja s področij prostorsko-okoljskih sprememb, javnega mnenja in množičnih komunikacij, družbene umeščenosti političnih procesov, oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet, religijskih pojavov, življenjskih potekov, vsakdanjega življenja, spolov in družin. Razvejanost socioloških specializacij dopolnjujejo znanja o temeljnih socioloških konceptih, klasičnih in sodobnih socioloških teorijah ter družboslovni metodologiji.

Aktualno

IMG_8083-thumbJanja Božič Marolt je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Diplomirala je s področja sociologije. Njen moto, »Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše«, in vedno nova znanja so ji pomagali pri bogati karierni poti.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnik katedre: Samo Uhan

Tutor učitelj: Matjaž Uršič

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani sociolog (UN) oz. diplomirana sociologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. soc.(UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Kot sociolog/sociologinja boste ustvarjalni in inovativni – odlikovala vas bo intelektualna strogost in kritičnost, moralna odgovornost, spoštovanje do različnosti in razvite komunikacijske veščine. Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke analitske sociologije so usposobljeni za analitično-raziskovalno, svetovalno in vodstveno delo na različnih teritorialnih in sektorskih ravneh. Njihove prednosti so sposobnost za organizacijo raziskovalnega dela in kritično sociološko analizo trendov družbenega razvoja, iskanje odgovorov na sodobne družbene izzive ter pripravljenost za skupinsko delo in vodenje. 

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.