Skoči do osrednje vsebine

CRP V5-2337 Stanovanjska oskrba v Sloveniji: družboslovna anketa o stanju in trendih - ARIS

Šifra:

ARIS V5-2337

Obdobje:

1.10.2023 - 31.12.2024

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Raziskovalni projekt bo potekal od 1.10.2023 do 31.12.2024 in je sestavljen iz petih delovnih sklopov: 1. Vodenje in koordinacija projekta (1.–15. mesec) 2. Priprava vprašalnika (1.–3. mesec) 3. Stanovanjska anketa 2024 (3.–10. mesec) 4. Analiza podatkov, priprava poročila in oblikovanje priporočil (10. –15. mesec) 5. Diseminacija projektnih rezultatov (1.–15. mesec)

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20702

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20702

Bibliografske reference:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20702

Vsebinski opis projekta:

Stanovanjska politika je javni poseg na področju stanovanj, namenjen spodbujanju gospodarskega razvoja, ohranjanju prebivalstva in zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja. V Sloveniji je stanovanjska oskrba odgovornost nacionalnih stanovanjskih politik, ki sledijo 78. ustavnemu členu, po katerem si država prizadeva vsakemu državljanu zagotavljati pravico do primernega stanovanja. Cilj stanovanjske politike je ljudem omogočiti primerna stanovanja, ki bodo prispevala k zdravju, avtonomiji in aktivnemu sodelovanju posameznikov v družbi. Zadnja celostna anketna analiza stanovanjske oskrbe je bila v Sloveniji opravljena leta 2005. Od takrat se je stanovanjska oskrba radikalno spremenila, spremenile pa so se tudi potrebe ter položaj gospodinjstev. Namen projekta je izvesti celostno analizo stanovanjske oskrbe v Sloveniji s pomočjo anketne raziskave na reprezentativnem vzorcu. Z raziskavo bomo pridobili vpogled v vire, potrebe, preference in ravnanja gospodinjstev na področju stanovanjske oskrbe. Analizirali bomo stanje stanovanjske oskrbe za različne skupine prebivalstva glede na socialni položaj, stanovanjski status, obliko gospodinjstva in lokacijo bivanja. Identificirali bomo ključna razvojna vprašanja in probleme ter pripravili priporočila za politike, informirane glede potreb različnih skupin prebivalcev s sociološkega, urbanističnega in arhitekturnega vidika. Projektna skupina: Raziskovalno skupino sestavljajo raziskovalci_ke Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Centra za proučevanje družbene blaginje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Vodja projekta: izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink Sodelavci_ke: izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast, izr. prof. dr. Samo Uhan, asist. dr. Otto Gerdina, asist. Ana Jagodic, izr. prof. dr. Boštjan Kerbler, znanst. svt. dr. Richard Sendi, Ajda Šeme, Miriam Hurtado Monarres Raziskavo financirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) in Ministrstvo za solidarno prihodnost RS (MSP).

Dokumenti:

1. Informacija o objavi predtavitve projekta


Nazaj na seznam projektov