Skoči do osrednje vsebine

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Šifra:

J5-2558

Obdobje:

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,53 FTE | 2020

Vodja:

izr.prof.dr. Andraž Petrovčič

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

- DP1: VODENJE PROJEKTA (DP1.1. Pripravljalne raziskovalne dejavnosti in poročanje; DP1.2. Obvladovanje tveganj in zagotavljanje kakovosti; DP1.3. Upravljanje s podatki); - DP2 RAZUMEVANJE VLOGE PUI V KONTEKSTU DIGITALNIH NEENAKOSTI MED STAREJŠIMI (DP2.1 Tipologija socio-tehničnih dejavnikov digitalnih neenakosti med starejšimi; DP2.2. Sistematični pregled teoretskih modelov internetnih veščin in strategij učenja starejših; DP2.3. Pomen PUI za digitalno (ne-)udejstvovanje starejših; DP2.4. Oblikovanje pojasnjevalnega modela dejavnikov PUI v kontekstu učenja internetnih veščin); - DP3 KVALITATIVNO OVREDNOTENJEKONCEPTUALNEGA MODELA PUI IN INTERNETNIH VEŠČIN MED STAREJŠIMI (DP3.1. Priprava raziskovalnega načrta; DP3.2. Kvalitativno preučevanje s fokusnimi skupinami; DP3.3 Tipologija digitalnega (ne-)udejstvovanja starejših); - DP4 OBSEŽNA EMPIRIČNA OCENA VELJAVNOSTI IN RAZISKAVA O PUI IN INTERNETNIH VEŠČINAH (DP4.1. Priprava raziskovalnega načrta; DP4.2. Sistematična analiza merskih instrumentov za merjenje PUI in internetnih veščin; DP4.3. Razvoj novega merskega instrumenta za OUI in izbor merskih instrumentov za internetne veščine; DP4.4. Ocena veljavnosti in izboljšanje novo razvitega instrumenta za PUI in izbranega merskega instrumenta internetnih veščin; DP4.5. Izvedba nacionalne reprezentativne anketne raziskave); - DP5 DISEMINACIJA (DP5.1 Razvoj načrta za diseminacijo rezultatov projekta; DP5.2 Izvajanje strategije za diseminacijo in uporabo; DP5.3 Zaključne diseminacijske aktivnosti in ekspertna ocena veljavnosti izsledkov).

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Vsebinski opis projekta:

Glavni raziskovalni cilj projekta je poglobiti naše razumevanje pojma PUI na teoretični in metodološki ravni z (1) vključitvijo pojma PUI v obstoječe teoretske modele digitalnih neenakosti in učenja internetnih veščin ter (2) z razvojem novega instrumentarija za merjenje PUI in validacijo obstoječih merskih inštrumentov za ocenjevanje internetnih veščin med starejšimi. V ta namen bo v projektu uporabljen pristop kombiniranih metod, s pomočjo katerega želimo: a) sistematično preučiti obstoječa teoretična in empirična razumevanja PUI in razviti celovit pojasnjevalni model socio-tehničnih dejavnikov in posledic PIU v smislu različnih vrst internetnih veščin, ki pojasnjujejo kratkoročne in dolgoročne posledice PUI za digitalno (ne-)udejstvovanje; b) izboljšati predlagani model z uporabo fokusnih skupin, katerih rezultat bo tipologija digitalnega (ne-)udejstvovanja starejših odraslih. Ta bi lahko pojasnila vlogo PUI v dinamiki prehodov med načini uporabe interneta v času staranja; c) izvesti obsežno anketno raziskavo v Sloveniji, s katero bomo empirično preverili veljavnost predlaganega modela in ocenili kakovost inovativnega inštrumenta za merjenje PUI in internetnih veščin med starejšimi.


Nazaj na seznam projektov