Skoči do osrednje vsebine

NRP - Internetno raziskovanje

Šifra:

P5-0399

Obdobje:

1.1.2019 - 31.12.2024

Letni obseg:

2,32 FTE | 2022

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Sestava projektne skupine:

https://www.sicris.si/public/jqm/virtual_group.aspx?lang=slv&opt=3&subopt=2&code1=rsr

Vsebinski opis projekta:

Sodobne družbe se soočajo z naraščajočo integracijo internetnih tehnologij v vsa področja vsakdanjega življenja, kar od družboslovnega raziskovanja zahteva inovativne vpoglede v z internetom povezane družbene pojave tako v smislu vsebinskih tematizacij kot tudi raziskovalnih metod. Predlagani raziskovalni program obravnava oba vidika: internet kot objekt raziskovanja in internet kot orodje za družboslovno raziskovanje. INTERNET KOT OBJEKT RAZISKOVANJA pokriva široko raziskovalno področje, v katerem uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) sooblikuje medčloveške odnose in družbene strukture na različnih družbenih področjih (npr. e-zdravje, e-oskrba, e-izobraževanje, e-učenje). Za razumevanje in napovedovanje vplivov teh novih pojavov, ki nastajajo na stičišču tehnologije in družbe, je potreben integriran socio-tehnološki pristop. V tem kontekstu se program osredotoča na naslednje teme: • digitalne neenakosti – s poudarkom na preseganju digitalne izključenosti starejših odraslih in uporabnikov z nizkimi IKT veščinami; • sprejemanje in posledice uporabe naprednih IKT podpornih tehnologij v zdravstveni in socialni oskrbi za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja različnih skupin prebivalstva v starajoči se družbi; • boljši internet in teoretično podprto preprečevanje nelegalnih in škodljivih vsebin na internetu; • nadgrajevanje raziskovalnih metod na področju uporabniške izkušnje za oblikovanje bolj dostopnih in uporabniku prijaznih mobilnih in pametnih tehnologij. Na področju INTERNETA KOT RAZISKOVALNEGA ORODJA bo program utrdil obstoječa in razvil nova znanja o metodah zbiranja podatkov s pomočjo interneta skozi: • sistematično proučevanje dejavnikov, ki prispevajo h kakovosti podatkov v spletnih anketah; • obravnavo novih izzivov spletnih anket s poudarkom na spletnih panelih in anketah na mobilnih napravah; • integracijo strojnega učenja in jezikovnih tehnologij za razvoj vprašalnika in zbiranje podatkov; • raziskovanje uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) in senzorskih podatkov, zbranih z mobilnimi napravami, za poglobljeno analizo vedenjskih vzorcev posameznikov, vključenih v internetno zbiranje podatkov; • proučevanje vloge interneta v e-družboslovju za vključevanje virtualnega sodelovanja v vse faze raziskovalnega procesa. Raziskovalne aktivnosti bodo okrepile že uveljavljeno vlogo raziskovalne skupine v mednarodni znanstveni skupnosti – izkazano z znanstvenimi in socio-ekonomskimi dosežki – tako v mednarodnem prostoru (publikacije, citati, nagrade, uredništva, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, mednarodni projekti in znanstveno sodelovanje, mentorstvo in poučevanje v tujini, spletno mesto WebSM, orodje za spletno anketiranje 1KA) kot na nacionalni ravni (Dan spletnega anketiranja, Center za varni internet Safe.Si in prijavna točka Spletno oko). Vse to zagotavlja, da bo predlagani program uspešno izveden ter da bo razvijal globalno znanstveno odličnost in prenašal nova temeljna znanja v prakso.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Publikacije iz vmesnega poročila delovanja programske skupine

Merjenje internetnih veščin v splošni populaciji: obsežna validacija krajše različice merske lestvice internetnih veščin v Sloveniji (COBISS.SI-ID: 46679043)

Raziskovanje družboslovne informatike: šole misli, metodoloških osnov in tematske konceptualizacije (COBISS.SI-ID: 36219485)

Na splet v imenu nekoga drugega : značilnosti uporabnikov interneta, ki delujejo kot posredni uporabniki (COBISS.SI-ID: 19518467)

Metodološka vprašanja pri interpretaciji sprememb družbenih pojavov skozi čas (COBISS.SI-ID: 36686941)

Spletne ankete v primerjavi z drugimi načini anketiranja (COBISS.SI-ID: 36236125)Posvet o kombiniranih anketah 2019 s prof. Mickom Couperjem

Septembra 2019 so člani programske skupine pod vodstvom dr. Vasja Vehovarja organizirali tradicionalni letni Posvet o kombiniranih anketah. Posvet, na katerem sodelavci CDI, Statističnega urada Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje izmenjujejo izkušnje s področja spletnih in kombiniranih anket, je potekal kot seminar z naslovom »Transition to online surveys: Opportunities and challenges«. Izvedel ga je vodilni raziskovalec spletnih anket, prof. Mick Couper (Univerza v Michiganu, ZDA). Predstavil je najnovejše trende, izkušnje, ugotovitve in tveganja pri uporabi kombiniranih načinov anketiranja. Gre za pomemben strokovni dogodek, ki povezuje deležnike iz zasebnega in javnega sektorja ter hkrati akademskega in poslovnega okolja. S tem raziskovalna skupina omogoča izmenjavo znanj in izkušenj na področju anketne metodologije med raziskovalci in strokovnjaki, kar je zlasti pomembno za zagotavljanje kakovosti izvedbe anketnih raziskav v časih, ko spletne ankete izpodrivajo druge načine anketiranja.

Orodje za spletno anketiranje 1KA

Dr. Vasja Vehovar in njegova skupina razvijajo programsko orodje za spletno anketiranje EnKlikAnketa (1KA). Platforma služi kot orodje za izvajanje lastnih eksperimentalnih raziskav in je hkrati prosto dostopna zunanjim uporabnikom. Ima skoraj 100.000 registriranih uporabnikov, letno pa je zbranih preko 3 milijone izpolnjenih vprašalnikov. Ponuja tudi specializirane module za splošen vnos podatkov, telefonsko in osebno anketiranje. Orodje vključuje tehnične rešitve za prilagojen prikaz vprašalnikov na mobilnih napravah in podpira zbiranje širokega nabora parapodatkov, ki jih je mogoče uporabiti za spremljanje kakovosti izvedbe procesa odgovarjanja na nivoju posameznih anketirancev. Od januarja 2017 je 1KA kot mobilna aplikacija dostopna na Google Play, kjer si jo registrirani uporabniki lahko namestijo na mobilno napravo Android. Od julija 2020 dalje 1KA ponuja tudi naročniške pakete. Osnovne funkcionalnosti so še vedno na voljo brezplačno, napredne funkcionalnosti pa so dostopne proti plačilu. Brezplačna uporaba je še vedno dostopna tudi za uporabnike z ArnesAAI dostopom.

Ključne besede:

boljši internet, digitalne neenakosti in vključenost, e-družboslovje, internetne storitve, internetno raziskovanje, internetno zbiranje podatkov, kakovost podatkov, mobilno raziskovanje, pametne tehnologije, raziskovanje uporabniške izkušnje, spletne ankete, storitve e-oskrbe, storitve e-zdravja


Nazaj na seznam projektov